070 30 10 103
MENU

Elektrische mobiele werktuigen in beeld

Graafmachine elektrisch De inzet van elektrische mobiele werktuigen zoals bulldozers, shovels en graafmachines, helpt de bouw om de uitstoot van CO2 en stikstof op de bouwplaats te verlagen. Maar hoe groot is het aanbod daarvan? Natuur & Milieu en BMWT, de branchevereniging van leveranciers van bouwmachines, komen als eerste met een overzicht van alle beschikbare (en binnenkort beschikbare) elektrische en hybride mobiele machines in Nederland. Deze inventarisatie is een belangrijk hulpmiddel voor bouwbedrijven die nieuwe mobiele werktuigen aanschaffen, maar ook voor aanbestedende partijen die eisen willen stellen ten aanzien van het gebruik van duurzame brandstoffen op de bouwplaats. 
 
De beschikbaarheid van elektrische mobiele werktuigen leidt er nog niet toe dat bouwbedrijven en aannemers al massaal elektrische graafmachines en shovels aanschaffen. Natuur & Milieu bekeek daarom wat de belangrijkste belemmeringen voor het gebruik van deze elektrische machines zijn:
 
• De aanschafprijs van elektrische machines is aanzienlijk hoger dan de prijs van conventionele dieselmachines. Dit wordt deels gecompenseerd door lagere onderhoudskosten en minder brandstofkosten. Vooral voor kleinere bedrijven vormt de aanschafprijs een probleem. Het benutten van fiscale stimuleringsregelingen zoals de MIA/VAMIL of het bieden van mogelijkheden voor voorfinanciering, kan een oplossing vormen.
 
• In de beeldvorming rondom mobiele werktuigen is nog een grote slag te maken. De accuduur zou niet voldoende zijn om een elektrische machine een ‘werkdag’ te laten draaien, zoals gebruikers gewend zijn met een dieselwerktuig. Maar accu’s leveren inmiddels voldoende capaciteit, zeker wanneer een 2e accupakket gebruikt wordt. Daarnaast bestaat het idee dat stille werktuigen niet krachtig genoeg zijn; onterecht bestaat het beeld dat een krachtig apparaat ook veel geluid maakt. 
 
• De laadinfrastructuur vormt ook een belemmering want bij aanvang van een bouwproject is er vaak nog geen elektriciteit aanwezig voor een aansluitpunt. Er moet daarom een omslag plaatsvinden in de volgorde waarin werkzaamheden op een bouwplaats worden uitgevoerd. En in aanbestedingstrajecten moet de realisatie van krachtstroomaansluitpunten al vroeg in het bouwproces geregeld worden. 
 
Fossiele mobiele machines zijn goed voor 8% van de CO2-uitstoot van het verkeer in Nederland, 12% van de NOx en 8% van de fijnstofuitstoot. Naast het klimaateffect, zorgen deze werktuigen ook voor geluids- en stankoverlast en leveren ze gezondheidsproblemen op. Het vervangen van deze machines door een elektrische variant heeft dan ook veel voordelen.
 
Meer informatie:
Natuur & Milieu, Dieuwertje Penders, tel. 06  46843537
BMWT, Albert Lusseveld,  tel. 070 790 00 77