Nieuwsbericht

Bausch 2-fa129d31-fd6f-40a7-9d73-4c4f25075868.jpg
05 april 2019

Winnaar Veiligste Magazijn 2018 “We zijn nog lang niet klaar”

Bausch Health warehouseIn november werd Bausch Health, gevestigd op Schiphol-Rijk, uitgeroepen tot het bedrijf met het veiligste magazijn van Nederland. Jeroen Brinkhuis is als manager Facilities & EHS+S verantwoordelijk voor facilitaire zaken én veiligheid bij de leverancier van oogzorgproducten (zoals contactlenzen en lensvloeistoffen). We vragen hem hoe het bedrijf het veiligste magazijn van 2018 is geworden en wat het winnen van de prijs tot nu toe betekend heeft.

“Het winnen van de verkiezing was mooi, maar niet het uiteindelijke doel. We zijn nog lang niet klaar. De deelname was een stip op het pad op weg naar de grootst mogelijke veiligheid. Meedoen was dan ook eigenlijk belangrijker dan winnen. Je merkte wel dat het winnen voor veel enthousiasme en reuring binnen de organisatie zorgde. Dat geeft het safety-programma een boost.”

Volgens de jury hebben jullie “een complexe operatie en lay-out”. Waar zit ‘m dat in?
“Die complexiteit zit vooral in de hoge mate van automatisering en mechanisatie. We hebben geen traditioneel magazijn dus niet één met vooral palletstellingen. Die hebben we ook wel, maar het draait meer om lopende bandjes, liftjes, Pick to Light en pickstations waar we werken volgens het goods to man-principe.”

Heeft dat consequenties voor de veiligheid?
“Ja, want je hebt te maken met andere risico’s, die aan de orde komen in de Machinerichtlijn.”

Hoe hebben jullie dat ondervangen? 
“In de jaarlijkse, verdiepende RIE (risico-inventarisatie en -evaluatie, red.) richten we ons met name op drie gebieden, die extra aandacht vereisen. Ten eerste het heftruckverkeer, want dat hebben we ook nog veel. Ten tweede de fysieke belasting van medewerkers, want ondanks de automatisering hebben we ook nog werkplekken waar relatief belastend werk gedaan wordt. En de derde is machineveiligheid.”

Kun je een voorbeeld geven?
“Als het om de heftrucks gaat hebben we een verkeersplan voor het magazijn gemaakt, waarmee we zoveel mogelijk de mens van de machine proberen te scheiden. Daar zijn we overigens niet uniek in; meer bedrijven hebben dat gedaan. We hebben ook geïnvesteerd in een nieuwe vloot aan gemotoriseerde equipment – reachtrucks en motorpallettrucks – en daarbij meteen allerlei veiligheidsvoorzieningen laten installeren. Zoals een automatisch blokkeersysteem bij een botsing en een blue spot-waarschuwingssysteem. Starten moet met een tag, zodat alleen bevoegde mensen op de heftruck kunnen.

‘Safe Home Safe’ is een van de projecten waarmee jullie het veiligheidsbewustzijn weten te vergroten. Hoe werkt dat?
“We willen dat iedereen aan het eind van de dag weer veilig naar huis gaat. Ons ideaal is dat veiligheid niet stopt bij het verlaten van het pand. We bedoelen er niet mee dat collega’s hun veiligheidsbril opzetten als ze thuis gaan koken. Maar als mensen ook thuis over veiligheid nadenken en er alert op zijn, wordt het veiligheidsbesef intrinsiek.”

Hebben jullie veel reacties gekregen op het winnen van de prijs voor het veiligste magazijn?
“Ja, onder meer vanuit de Bausch-groep, van collega’s bij zusterbedrijven in het buitenland. Ook op nationaal niveau van allerlei soorten bedrijven. Ik krijg redelijk veel aanvragen van andere bedrijven voor rondleidingen en vragen over hoe we bepaalde zaken hebben aangepakt. Met de organisatie van de Prijs van het Veiligste Magazijn organiseren we op 11 april een bedrijfsbezoek dat nog een uitvloeisel is van de verkiezing. *
Het winnen is positieve publiciteit, goed voor onze PR. Wie weet helpt het ook bij de werving van personeel. Zeker handig in deze krappe arbeidsmarkt.”

Wat is je belangrijkste aandachtspunt voor de komende jaren?
“Intern is het wel goed gesteld met het veiligheidsbewustzijn en hebben we alles aardig geregeld en onder controle. Een van de grootste risico’s is als we aannemers over de vloer hebben. Die bijvoorbeeld op hoogte werken of brandgevaarlijke activiteiten doen. Dan zijn er nog wel eens incidentjes – gelukkig geen grote en niet met letsel. We vragen al wel VCA-certificering en geven instructie aan de poort als medewerkers van buitenaf hier voor een klus komen. Daar moeten ze ook voor tekenen, maar het is nog vooral veiligheid op papier. Een verbeterpunt waar we over nadenken is dat we bij de selectie al kijken en contractueel vastleggen hoe die bedrijven hun veiligheid waarborgen.”

*U kunt zich nog opgeven voor een bedrijfsbezoek aan Bausch Health. Kijk op bijgaande link en schrijf u in:  

Cijfers magazijn Bausch Health: locatie: Schiphol-Rijk

medewerkers in het magazijn: circa 140
grootte van het magazijn: 25.000 m2
verwerkte orders per dag: ruim 15.000

Elk bedrijf dat wil weten hoe het staat met de veiligheid in zijn magazijn, dc of warehouse, kan zich aanmelden voor de Prijs Veiligste Magazijn. Kijk hier voor deelname en het inschrijfformulier. 

Bausch Health magazijn Bausch Health magazijn Schiphol Rijk  Jeroen Brinkhuis Bausch Health

 

Deel op:

« Keer terug naar overzicht nieuwsberichten