Nieuwsbericht

BMWT ondertekent Green Deal Het Nieuwe Draaien - kopie-704f38f3-dca9-4330-8171-fa66e88a0c19.jpg
27 mei 2016

BMWT ondertekent Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’

BMWT ondertekent Green Deal 'Het Nieuwe Draaien'Op donderdag 26 mei 2016 hebben 28 organisaties in de GWW en Infra hun handtekening onder de Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’ gezet. Met deze Green Deal spreken deze organisaties af om voor de komende 4 jaar de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof te reduceren. Dit doen zij door brandstofbesparend werken met mobiele werktuigen te stimuleren. Onder de betrokken partijen zijn bouwbedrijven, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, lokale overheden en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. Plaats van handeling was de TKD te Almere-Nobelhorst.

In de grond-, weg- en waterbouw, vastgoed en de agrarische sector gebruiken mobiele werktuigen grote hoeveelheden brandstof. Mobiele werktuigen zoals graafmachines, bulldozers en tractoren stoten samen ruim 2 megaton CO2 uit op jaarbasis. Deze machines dragen 8% bij aan de CO2-uitstoot van het totale verkeer in Nederland. Daarnaast leveren mobiele werktuigen een bijdrage van 12% aan de totale NOx-uitstoot en 8% aan de fijnstofuitstoot van het Nederlandse verkeer. In binnenstedelijk en landelijk gebied levert dit geluids- en stankoverlast en gezondheidsproblemen op. Daarom slaan bedrijfsleven, brancheorganisaties, overheden, kennisinstellingen en milieuorganisaties met de Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’ de handen ineen om de CO2-uitstoot te verlagen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Hiermee geven de partijen ook invulling aan de afspraken in het SER-Energieakkoord om Het Nieuwe Draaien en duurzame groei te stimuleren.

Het Nieuwe Draaien
De Green Deal is tot stand gekomen op initiatief van BMWT, Natuur & Milieu en de ministeries van IenM en EZ. “Ons gezamenlijke doel is om milieuwinst met bedrijfsvoordeel te combineren. Door slimmer om te gaan met inkoop, materieel en werkstijl, kan gemiddeld 10% worden bespaard op het brandstofverbruik”, aldus Jan Hommes, directeur van BMWT.
Het Nieuwe Draaien is onder meer een efficiënte werkstijl op grondverzetmachines, te vergelijken met Het Nieuwe Rijden voor auto’s en vrachtwagens. Het Nieuwe Draaien kan de CO2-uitstoot met 10% verminderen. Voor een gemiddeld bedrijf kan het een jaarlijkse besparing van € 15.000 op brandstofkosten opleveren bij een verbruik van 17.000 liter diesel per jaar. “Megabesparingen die goed zijn voor iedereen”, zegt Maarten van Biezen, hoofd Mobiliteit bij Natuur & Milieu.

Oproep
De deelnemende partijen roepen bouwbedrijven, materieelleveranciers en opdrachtgevers op om zich aan te sluiten bij de Green Deal en te profiteren van de kennis die binnen het netwerk aanwezig is. Zo kunnen er trainingen worden gevolgd voor de werkstijl van het Nieuwe Draaien en zijn er verschillende werkgroepen voor het meten en monitoren van brandstofgebruik, duurzame inkoop, educatie, alternatieve schone brandstoffen en communicatie.

Deel op:

« Keer terug naar overzicht nieuwsberichten