Nieuwsbericht

afbeelding RI en E-71393b24-4996-4e98-a8bb-ef4a7414e463.PNG
17 juni 2019

In het kader van de week van de RI&E: 11 aandachtspunten bij uw RI&E

Risico- inventarisatie en evaluatieDeze week is het ‘De Week van de RI&E’. Dit is de vijfde keer dat met een themaweek aandacht wordt geschonken aan de risico-inventarisatie & -evaluatie, kortweg afgekort RI&E. Elke organisatie is verplicht om de risico’s van het werk in kaart te brengen. Dat gebeurt in de vorm van een risico-inventarisatie & -evaluatie. Onderdeel daarvan is een plan van aanpak, dat moet leiden tot verlaging van de risico’s op de werkvloer. Maar wat moet nu precies in zo’n RI&E staan?
 
Met een RI&E inventariseert een bedrijf wat de gevaren zijn voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Het bedrijf moet melden wat de kans is dat de gevaren zich voordoen, wat het effect is als de gevaren optreden en met welke frequentie medewerkers aan de gevaren bloot staan. 
 
In het plan van aanpak staat wat het bedrijf doet om de gevaren te voorkomen. Welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn? Volgens de wet moet de RI&E inclusief het plan van aanpak altijd actueel zijn. Neemt het bedrijf een nieuwe machine in gebruik? Verandert de werkwijze in het bedrijf? Dan moet de RI&E daarop worden aangepast.
 
11 aandachtspunten
Aan welke punten moet u aandacht besteden bij uitvoering van de RI&E? De belangrijkste elf staan hieronder: 
• Arbozorg en verzuimbeleid: Hoe moeten medewerkers zich gedragen op de werkvloer? Hoe ziet de begeleiding van zieke werknemers eruit? 
• Algemene voorzieningen: Hoe is het gebouw ingericht? Hoe is de bedrijfshulpverlening georganiseerd?
• Fysische factoren: Treedt schadelijk of hinderlijk geluid op? Hoe zit het met klimaat en verlichting op de werkvloer?
• Gevaarlijke stoffen: Worden medewerkers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen? Is er brand- of explosiegevaar?
• Fysieke belasting: Moeten medewerkers veel reiken, bukken en tillen? Doen zich repeterende werkzaamheden voor?
• Werkplekinrichting: Kunnen medewerkers staan of zitten? Wat is de werkhoogte en de bewegingsruimte? 
• Arbeidsmiddelen: Zijn de gebruikte machines en hulpmiddelen veilig in gebruik? Worden heftrucks en magazijnstellingen jaarlijks gekeurd?
• Persoonlijke beschermingsmiddelen: Zijn veiligheidsschoenen verplicht gesteld? Moeten medewerkers een helm of veiligheidsvest dragen?
• Visuele informatie: Zijn waarschuwingsborden aangebracht op gevaarlijke situaties? Zijn instructies in heldere taal opgesteld? 
• Functie-inhoud en werkdruk: Is sprake van monotone en tempogebonden arbeid? Hoe groot is de werkdruk? 
• Werk- en rusttijden: Hoe zijn rust- en pauzetijden gepland? Wat zijn de afspraken met betrekking tot overwerk?
 
Deze opsomming is niet volledig. En niet alle punten zijn voor elk bedrijf relevant, maar dat kan na verloop van tijd veranderen. Loop daarom regelmatig deze lijst na, zodat u zeker weet dat u niets vergeet.
 
Meer informatie? Zie de website Code Gezond en Veilig Magazijn. 
 
 
Deel op:

« Keer terug naar overzicht nieuwsberichten