Nieuwsbericht

De Groene Koers voor Bouw en Infra-a94194fb-da45-465b-b029-9531614c6fc0.png
21 januari 2020

Uitnodiging pitchdagen van de Groene Koers voor de Bouw & Infra

De Groene Koers voor Bouw & InfraDe Groene Koers voor Bouw & Infra  
Graag nodigen wij u namens Bouwend Nederland en Cumela uit voor de pitchdagen van de Groene Koers voor de Bouw & Infra. 
 
Tijdens deze pitchdagen komen bedrijven, overheden, bouwers, bedenkers en kennisdragers bijeen om kennis en ideeën uit te wisselen over maatregelen die bijdragen aan emissiereductie voor mobiele werktuigen/(bouw)materieel. De pitchdagen vinden plaats op 5 februari en 7 februari 2020.
 
Waarom een Groene Koers voor Bouw & Infra
Bouwend Nederland werkt samen met de sector aan ‘De Groene Koers voor Bouw & Infra’, een sectorontwikkeling gebaseerd op samenwerking binnen de sector van de Bouw & Infra. 
 
Het doel van de Groene Koers is om samen met de sector te komen tot een versnelling van de transitie naar zero emissie mobiele werktuigen/(bouw)materieel. Met concrete maatregelen en producten dragen we als sector bij aan het behalen van de doelstelling van het Klimaatakkoord om uiterlijk in 2030 een CO2-reductie t.o.v. 1990 van 0,4 Mton te bewerkstelligen voor de mobiele voegtuigen/ (bouw)materieel met een verbrandingsmotor die ingezet worden op of voor een bouwlocatie. 
Samen met de sector werkt de Groene Koers aan de volgende stappen:
 
o Stapsgewijs naar de toekomst, met een focus op de periode 2020-2030
o Naast reductie CO2 ook reductie van NOx en fijnstof
o Herkenbaar en toepasbaar ‘actieprogramma’
o Maatregelen voor nu (<2 jaar), middellange (2 tot 5 jaar) en lange termijn (> 5 jaar)  
o Maatregelen voor alle doelgroepen in de sector
o Aanpak vanuit de ketensamenwerking 
o In samenwerking en verbinding met andere initiatieven en programma’s zoals de Green Deal Het Nieuwe Draaien en het Sectorinitiatief Sturen op CO2.
 
Waarom pitchdagen en hoe werkt het
Nederland kenmerkt zich als kennis- en innovatieland. De Groene Koers is ervan overtuigd dat er diverse ontwikkelingen en maatregelen zijn die bijdragen aan emissiereductie, nu dan wel in de toekomst. De Groene Koers wil ondernemers, initiatiefnemers, enzovoort de gelegenheid geven deze ontwikkelingen en maatregelen onder de aandacht te brengen. Hierdoor kunnen toepasbare maatregelen, vraag & aanbod, kennis en techniek, potentiële innovaties, ontwikkelingen op het gebied van brandstof, mens & gedrag verbonden worden. Hiermee leveren we met elkaar als sector een bijdrage aan de Groene Koers. Daarbij mag u breed denken, in de zin van concrete technische en toepasbare maatregelen, maatregelen ten aanzien van gedrag, wijze van meten- en monitoring, ideeën voor financiering en/of succesvolle ervaringen in de praktijk over Zero Emissie-toepassing. Op iedere pitchdag is er ruimte voor 14 pitches. Een pitch duurt maximaal 15 minuten, waarbij ook ruimte is voor het stellen van verduidelijkende vragen door de luisteraars. De luisteraars zijn een afvaardiging van deelnemers uit de keten van de Bouw & Infra. 
 
Pitchen? Meld je aan! Vol = vol 
Kies een datum om uw nieuwe product, service of dienst, reeds toegepaste succesvolle maatregel of project te pitchen. De exacte indeling en tijdsloten, worden in overleg met de Groene Koers en pitchers gemaakt.
 
Woensdag 5 februari 2020 in Rotterdam (10.00 – 15.30) 
De Nieuwe Poort, Het Groot Handelsgebouw, Weena 711 in Rotterdam
Aanmeld link: Eventbrite | Routeplanner en parkeren: Beschrijving
 
Vrijdag 7 februari 2020 in Harderwijk (10.00 – 15.30)
Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2 in Harderwijk
Aanmeld link: Eventbrite | Routeplanner en parkeren: Beschrijving
 
Meer informatie of contact 
e-mail naar: info@groenekoers.nl (t.a.v. Vincent Joanknecht/Bob Brandjes) 
 
N.B.Toehoorders kunnen zich ook aanmelden op bovengenoemde data. 
Deel op:

« Keer terug naar overzicht nieuwsberichten