BMWT op Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit

Publik in de zaal van het GTL-congresAfgelopen 9 november vond de 20e editie plaats van het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit. Dit congres is het grootste evenement in Nederland over geluid, trillingen en luchtkwaliteit. Eén van de sprekers was Albert Lusseveld, BMWT-programmamanager Duurzaamheid en Veiligheid. Albert bereidde zijn lezing voor met Henk van Vliet (BMWT-lidbedrijf ETEC), René van der Steen (Vakvereniging HZC) en Patrick Cnubben, (Stichting Energy Valley).
 


Het congres bestond uit twee dagen met tientallen lezingen en enkele discussiefora over uiteenlopende thema’s zoals: 

  • schone lucht en bouwmachines
  • dieselvoertuigen en luchtkwaliteit
  • schone lucht en koelmachines


BMWT droeg bij aan dit congres door een lezing van Albert Lusseveld over de Green Deal Het Nieuwe Draaien, passend bij het thema ‘schone lucht door bouwmachines’. In de voorbereiding van deze lezing is BMWT hierin samen opgetrokken met Henk van Vliet van lidbedrijf ETEC, René van der Steen van Vakvereniging HZC en Patrick Cnubben, clustermanager Bio-Energy en Gas van de Stichting Energy Valley. Henk van Vliet en René van der Steen gingen in op het belang van ketensamenwerking en innovatie in de grondverzetsector om duurzaam werken met mobiele werktuigen en het gebruik van brandstofefficiënte mobiele werktuigen te stimuleren.


GTL en LNG op bouwmachines
Passend bij het thema ‘luchtkwaliteit’ zoomden beide sprekers in op het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals GTL en LNG op bouwmachines. LNG op bouwmachines staat nog in de kinderschoenen. GTL daarentegen is een ‘drop-in’ transitiebrandstof. Dit betekent dat dit direct toepasbaar is op mobiele machines.
In de Green Deal Het Nieuwe Draaien is ook Shell aangesloten. Shell gaat samen met BAM en de Gemeente Den Haag een proefproject starten voor gebruik van GTL op het bouwproject ‘Rotterdamse Baan’. Dit project gaat begin 2017 van start.

Meer informatie over de Green Deal Het Nieuwe Draaien bij Albert Lusseveld, telefoon 06 – 83969799.