Bespreking Green Deal 'Het Nieuwe Draaien'

Logo Het Nieuwe DraaienWoensdag 17 februari 2016 kwamen Rijksoverheid, onderwijsinstellingen, bouwbedrijven en lokale overheden bij de BMWT bij elkaar, voor een bespreking over de Green Deal 'Het Nieuwe Draaien'. Partijen hebben de intentie om de Green Deal tijdens de TDK 2016 te ondertekenen.

Het initiatief voor de Green Deal 'Het Nieuwe Draaien' komt van de BMWT en Natuur & Milieu. Doel van de Green Deal is 10% CO2-reductie in 2020 door mobiele werktuigen in de bouw. 
De BMWT vertegenwoordigt in deze Green Deal de leveranciers van grondverzet- en bouwmachines. Deze leveranciers oefenen directe invloed uit op brandstofbesparend werken, door de bedieningstrainingen en instructie die zij geven aan de machinisten van mobiele werktuigen. Met de Green Deal 'Het Nieuwe Draaien' verbinden de deelnemende partijen zich aan de uitvoering van beleid om tot de 10% CO2-reductie te komen.

Onderwerp van bespreking zijn onder meer:

  • Verankeren van Het Nieuwe Draaien als vakmanschapsnorm in opleidingen voor machinisten
  • Stimulering van training en educatie van Het Nieuwe Draaien onder eindgebruikers
  • Stimulering van (Europees) beleid voor verduurzaming van het materieelpark
  • Verbetering van het instrumentarium om brandstofgebruik te meten en te monitoren


Rijksoverheid en lokale overheden kunnen de inzet van zuinige en schone mobiele werktuigen en brandstoffen stimuleren door dit tot een eis te maken bij aanbestedingen.

De bespreking verliep in een goede sfeer. De komende weken werken de deelnemende partijen de tekst van het convenant verder uit.