Nieuwsbericht

HZC Jong bij Hitachi 272x181-59e1b0aa-2188-49f2-b034-6d519ca9d2e3.jpg
10 februari 2017

Machinisten in opleiding volgen workshop Het Nieuwe Draaien

Machinisten in opleiding krijgen praktijkles bij Hitachi Construction Machinery Europe (HCME)In december vorig jaar hebben meer dan 45 leerling-machinisten van Het Markiezaat College uit Bergen op Zoom een workshop Het Nieuwe Draaien gevolgd. De workshop was onderdeel van een bezoek aan de Amsterdamse vestiging van Hitachi Construction Machinery Europe. Dit bezoek was een initiatief van Het Zwarte Corps, vakvereniging van machinegebonden personeel en deelnemer in de Green Deal Het Nieuwe Draaien.

Vakvereniging Het Zwarte Corps geeft regelmatig gastlessen op scholen waar jonge machinisten en monteurs worden opgeleid. Naast Het Nieuwe Draaien staan in deze lessen veiligheid, de arbeids-leerovereenkomst en de cao centraal. Een praktijkles zoals het bezoek aan Hitachi Construction Machinery Europe valt echter altijd meer in de smaak dan een theorieles, of het nu gaat om machinisten in opleiding of om ervaren machinisten.

Het Nieuwe Draaien
De leerling-machinisten kregen een presentatie waarin Hitachi Construction Machinery Europe (HCME) de opleiding Het Nieuwe Draaien werd toegelicht. Hierin stonden technische ontwikkelingen centraal op het gebied van brandstofbesparing en reductie van CO2-uitstoot.
Hitachi Construction Machinery Europe (HCME) is één van de gecertificeerde bedrijven die de erkende opleiding Het Nieuwe Draaien mogen geven. Vijf trainers van HCME zijn gecertificeerd om de opleiding Het Nieuwe Draaien te geven. De criteria voor Het Nieuwe Draaien zijn vastgelegd in de Richtlijn Het Nieuwe Draaien, vastgelegd door BMWT.

Green Deal Het Nieuwe Draaien
Opleiding Het Nieuwe Draaien zijn onderdeel van de Green Deal Het Nieuwe Draaien. Deze Green Deal werd in mei 2016 door 28 organisaties in de GWW en Infra ondertekend. Onder de betrokken partijen zijn bouwbedrijven, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, lokale overheden en de ministeries van IenM en EZ. Het Zwarte Corps is één van de deelnemende organisaties.
Met de Green Deal Het Nieuwe Draaien hebben de deelnemende partijen afgesproken om de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof te reduceren. Dit doen zij door brandstofbesparend te werken met mobiele werktuigen te stimuleren. De Green Deal is tot stand gekomen op initiatief van BMWT, Natuur & Milieu en de ministeries van IenM en EZ.
 

Deel op:

« Keer terug naar overzicht nieuwsberichten