Nieuwsbericht

Veilig werken met hoogwerkers-7f776718-7634-4f1a-ac0c-872f6bfda373.jpg
12 juli 2017

Veilig werken met hoogwerkers

Voorblad brochure 'Veilig werken met hoogwerkers'Wat moet je bij een hoogwerker controleren voordat je ermee aan het werk gaat? En waarop moet je je werkterrein controleren waar je aan de slag gaat? BMWT heeft een brochure uitgebracht die hierop ingaat. U kunt de uitgave downloaden van de website van de BMWT.

Een hoogwerker kun je niet op een al te scheve ondergrond gebruiken. Op de typeplaat van de hoogwerker staat waar de grens ligt. Ondergrondse en bovengrondse obstakels op het werkterrein dien je in kaart te brengen voordat je het terrein op rijdt. Vooral voor bovengrondse elektriciteitsleidingen moet je oppassen.

Een hoogwerker is geen hijskraan
Een hoogwerker kun je niet als hijskraan gebruiken. Probeer je dit toch, overschrijdt je de maximale werklast en trek je de hoogwerker scheef, met alle gevolgen van dien. Ook mag je een hoogwerker niet gebruiken voor personenvervoer of als lift. Uitstappen op hoogte is uit den boze.

Download
Deze en andere tips kun je lezen in de BMWT-brochure ‘Veilig werken met hoogwerkers’. U kunt de uitgave downloaden op www.BMWT.nl.

Deel op:

« Keer terug naar overzicht nieuwsberichten