Aantal keuringen BMWT-Keur groeit in 1e halfjaar 2017 met 4%

Totaal afgemelde keuringen 1e halfjaar 2017Het aantal periodieke veiligheidskeuringen dat deelnemers BMWT-Keur in het eerste halfjaar van 2017 hebben uitgevoerd, is met 4% gegroeid vergeleken met 2016. In het eerste halfjaar van 2016 voerden deelnemers BMWT-Keur 143.000 keuringen uit. In het eerste halfjaar van 2017 is dit aantal gegroeid tot 149.000. Directeur BMWT-Keur Jan Hommes is verheugd over deze groei: “De cijfers laten zien dat werkgevers veilig werkmateriaal belangrijk vinden.”

De grootste groei in aantal periodieke veiligheidskeuringen keuringen deed zich voor in de productgroep Mobiel Intern Transport. Het aantal keuringen in deze productgroep groeide met 8%, van 67.000 in het eerste halfjaar van 2016 naar 72.500 in het eerste halfjaar van 2017. Ook de productgroepen Hijsmachines, Magazijninrichtingen, Burger- & Utiliteitsbouw en GWW deden het goed. Het aantal keuringen in deze productgroepen steeg respectievelijk met 27, 12, 8 en 6,5%.

Intralogistiek
Het overgrote deel van de BMWT-keuringen wordt uitgevoerd in de intralogistieke wereld: Mobiel Intern Transport, Magazijninrichtingen en Tractiebatterijen. In het eerste halfjaar van 2017 maakten de keuringen in de intralogistiek 90% uit van het totaal aantal keuringen. De overige 10% van de keuringen werden gedaan in de GWW-sector en de bouw.

Steekproeven
De keuringen onder BMWT-Keur worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Dit betekent dat een derde partij van 1% van de keuringen nagaat of deze correct zijn uitgevoerd. Ook krijgen de keurende bedrijven jaarlijks een audit van TÜV Rheinland. De Inspectie SZW en verzekeraars zien BMWT-Keur als gerenommeerd keurmerk. Bij een eventueel ongeval wordt de deskundigheid van de keuring niet in twijfel getrokken.

Jan Hommes: “Het is verheugend te constateren dat veel bedrijven BMWT-Keur als basis voor de veiligheid van hun werkmaterieel beschouwen.