Nieuwsbericht

Zo past u uw machine veilig aan-e53ab363-c802-4ddd-9753-55f91a08f9f9.jpg
06 september 2017

Inspectie SZW: ‘Zo past u uw machine veilig aan’

Kaft brochure Inspectie SZW 'Zo past u uw machine veilig aan'Wie een machine aanpast, loopt de kans zelf verantwoordelijk voor de machine te worden. De oorspronkelijke fabrikant is dan niet meer aansprakelijk voor de veiligheid van het product. De Inspectie SZW heeft een gebruiksaanwijzing geschreven over hoe je een machine veilig aanpast, met de toepasselijke titel ‘Zo past u een machine veilig aan’. BMWT is blij met deze uitgave, omdat het helpt onduidelijkheden in de markt weg te nemen.

In de brochure van de Inspectie SZW staat beschreven aan welke veiligheidseisen machines moeten voldoen, hoe je een machine veilig kunt (laten) aanpassen en wat je moet doen als je een machine wilt aanpassen.

Als eerste verwijst de Inspectie SZW naar de oorspronkelijke fabrikant. De fabrikant kan beoordelen of de aanpassing een zogeheten substantiële wijziging is en of het daarom nodig is om de Europese conformiteitsprocedure te doorlopen, met een nieuwe CE-markering tot gevolg.

Als een gebruiker zelf een machine aanpast en het gaat om een substantiële wijziging, dan gaan alle verplichtingen van de fabrikant over op deze gebruiker. De oorspronkelijke fabrikant is dan niet meer aansprakelijk.

BMWT is verheugd over de uitgave van de Inspectie SZW. BMWT-lidbedrijven krijgen regelmatig een verzoek van een klant om een machine naar wens aan te passen. Het is niet altijd eenvoudig om verantwoord aan deze wensen tegemoet te komen. De Inspectie SZW legt in heldere taal uit dat de veiligheid en fabrieksaansprakelijkheid in het geding kunnen komen als een aanpassing – in Machinerichtlijn-termen – een ‘substantiële wijziging’ blijkt te zijn. Dit maakt het gemakkelijker om een klant van het juiste advies te dienen, binnen de juiste wettelijke kaders.

Download de brochure ‘Zo past u uw machine veilig aan’ van de Inspectie SZW

Deel op:

« Keer terug naar overzicht nieuwsberichten