070 30 10 103
MENU

Update januari: Batterijen Collectief BMWT

batterijenAfgelopen weken heeft BMWT aandacht geschonken aan de producenten verantwoordelijkheid batterijen. Zowel in december 2021 als januari 2022 zijn er digitale voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Hierdoor hebben BWMT leden goed naar hun eigen organisatie en situatie gekeken.

Voor zover u niet individueel met BMWT heeft gesproken, hierbij een samenvatting van het advies:

  • Controleer of u als eerste batterijen in de Nederlandse markt zet? Richtlijn is: heeft u als eerste BTW in Nederland over de batterijen afgedragen, dan bent u producenten verantwoordelijk.
  • Zo ja: controleer of u een melding bij de Nederlandse overheid heeft gedaan. Zo niet, doet u dit dan zelf, óf sluit aan bij het BMWT-collectief.
  • Rapporteert u zelf jaarlijks het aantal nieuw op de markt gebrachte batterijen via het verplichte format van de overheid of via het BMWT-collectief?
  • Beoordeel uw toekomstvisie betreffende batterijen qua recycling? Ook dit kan invloed hebben op uw keuze om zelf een mededeling te doen of aan te sluiten bij het BWMT- collectief.

Huidige situatie

Een veel groter gedeelte van de leden beseft nu dat zij onder de producenten verantwoordelijkheid vallen. Leden hebben zich zowel aangesloten bij bestaande collectieven, als eigen meldingen gedaan. Helaas heeft ook een deel van de leden verzuimt de wettelijke meldingen te doen. Gelukkig hebben nagenoeg alle bedrijven de fysieke inzameling van batterijen wel op orde. Alle loodzuurbatterijen belanden uiteindelijk bij erkende verwerkers voor correcte verwerking.

Het aantal lithium accu’s dat gerecycled moet worden is nog relatief laag, mede door de lange levensduur van deze batterijen.

Toekomstige situatie

Het elektrificeren van machines heeft tot gevolg dat er steeds meer lithiumbatterijen in machines komen. Ook bij partijen die nu nog niet of nauwelijks te maken hebben met de producenten verantwoordelijkheid batterijen.

BMWT Batterijen Collectief

BMWT ziet de voordelen van een collectief. Zeker op de langere termijn zijn er veel voordelen te halen. Momenteel is er voldoende massa om de stappen concreet te gaan maken van het collectief. De focus zal primair liggen op het ondersteunen bij de administratieve verplichtingen en bij de lithiumbatterijen in de toekomst. Omdat veel bedrijven zelf de fysieke loodzuurrecycling hebben georganiseerd, is dit “slechts” facultatief binnen het BMWT Batterijen Collectief.

Aanmelden voor het BMWT Batterijen Collectief kan hier nog tot 7 februari a.s.

Toekomstige belangenbehartiging

Binnen de politiek zijn batterijen en lithium zeer actuele thema’s. Om de belangen van de branche goed te kunnen behartigen, is het daarom belangrijk inzicht te hebben/houden in specifieke situaties van lidbedrijven. Afgelopen maand zijn daarom veel gesprekken met leden over dit onderwerp gevoerd. Dit helpt ons enorm bij het vertegenwoordigen van de branche. Mochten wij wel geprobeerd hebben u te spreken, maar is het er nog niet van gekomen, neemt u dan a.u.b. contact op met Sebastiaan Plazier.

Bij vragen over dit onderwerp in het algemeen of vragen over het collectief kunt u contact opnemen met Sebastiaan Plazier.