070 30 10 103
MENU

Veilig blijven werken met veilige machines in deze coronaperiode

Corona informatie veilig werken met veilige machinesDankzij het coronavirus blijven het nog moeilijke tijden. Neemt niet weg dat periodiek onderhoud en keuringen van werkmaterieel wel doorgang moeten vinden. Vooral om te zorgen dat de bedrijven en mensen in de (vitale) sectoren in onze samenleving efficiënt hun werk kunnen blijven doen. Bovendien moeten werkgevers ook in deze uitzonderlijke omstandigheden blijven voldoen aan de Arbowet- en regelgeving. Het is een taak van een goed werkgever om een veilige werkplek te creëren voor de medewerkers en daarom de arbeidsmiddelen die bij slijtage een gevaar opleveren zo vaak als nodig te laten keuren om deze in goede staat te houden.

 

BMWT-keuringen
Onder de huidige omstandigheden kunnen de keuringen in combinatie met service en onderhoud gewoon door blijven gaan. Zeker gelet ook op het belang van de veiligheid van werkmaterieel is het verstandig hier mee door te gaan. Vanuit de overheid worden er geen beperkingen op deze activiteiten gelegd. Het sectorprotocol kan hierbij helpen. 

Steekproeven op de keuringen
De steekproeven op de keuringen zijn een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging van het systeem van periodieke veiligheidskeuringen onder BMWT-Keur. Ook worden er vanuit de overheid formeel geen beperkingen opgelegd. Dit pleit ervoor door te gaan met de steekproeven. Uiteraard worden de voorschriften van het RIVM strikt nageleefd door de steekproefinspecteurs.   

Bedieningstrainingen en geldigheiddatum certificaten BMWT-Train
Bedieningstrainingen kunnen doorgang vinden indien de richtlijnen van RIVM en Kabinet over groepsgrootte en afstand in acht worden genomen. Bijgaande factsheet geeft antwoord op de meest gestelde vragen. 

Voor vragen over het sectorprotocol kunt u terecht bij Sebastiaan Plazier, adviseur Beleid & Regelgeving BMWT.