070 30 10 103
MENU

Veilig blijven werken met veilige machines in deze lockdownperiode

CoronaDe Minister-President heeft een dramatische boodschap voor ons land afgekondigd. Een bijna volledige lockdown tot en met 19 januari 2021. Dit is een harde klap voor iedereen. Voor BMWT-bedrijven geeft dit weer de uitdaging om de noodzakelijke bedrijfsvoering op het gebied van service, onderhoud en keuringen van werkmaterieel zo goed mogelijk in stand te houden. 
 
BMWT bedrijven hoeven zich geen zorgen te maken over het doorgaan van hun activiteiten. De bedrijven worden niet gerekend tot detailhandel. Bovendien staan bedrijven voor onderhoud aan (motor)voertuigen op de lijst van bedrijven die open kunnen blijven. Wel is er uiteraard de uitdaging om de essentiële activiteiten te kunnen voortzetten en tegelijkertijd te voldoen aan de oproep van het Kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken. BMWT wil u helpen om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. 
 
Doorwerken service-monteurs
Net als tijdens de lockdown in maart 2020 is er een grote uitdaging voor met name service-monteurs om noodzakelijke kinderopvang te kunnen organiseren. Hiervoor kunnen de bijgevoegde brief en verklaring behulpzaam zijn.
 
Keuringen
Uiteraard streven we er naar de keuringen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Onder de huidige omstandigheden is het ook voorstelbaar dat klanten wellicht in de periode tot 19 januari a.s. een keuring willen uitstellen. De BMWT-systematiek geeft hier ruimte voor door middel van het tijdelijk verlicht keuringsregime
 
Bedieningstrainingen en examens, geldigheid certificaten
Onder de huidige omstandigheden is het begrijpelijk dat trainingen en examens geen doorgang vinden. Overigens is dit aan uzelf en uw klant om dit in gezamenlijk overleg te bepalen. De verlenging van de geldigheidsduur van de certificaten komt niet in gevaar. In bijgaand factsheet heeft BMWT de belangrijkste zaken op een rij gezet. U kunt uiteraard de factsheet gebruiken voor uitleg richting uw klanten.

Steekproeven op de periodieke veiligheidskeuringen en examens
Deze week zouden zoals gepland de laatste steekproeven van dit jaar plaatsvinden. In verband met de lockdown zijn de resterende steekproeven geannuleerd. Het besluit over de herstart van de steekproeven zal worden genomen na de persconferentie van het Kabinet op 12 januari 2021. Ook de steekproeven op de bedieningstrainingen worden gedurende de periode tot en met 19 januari a.s. niet uitgevoerd. 
 
Sectorprotocol
Voor het uitvoeren van uw werkzaamheden gelden uiteraard nog steeds de spelregels uit het sectorprotocol. Zie het protocol hierbij. 

Voor vragen of verdere ondersteuning kunt u terecht bij Sebastiaan Plazier, adviseur Beleid & Regelgeving BMWT.