070 30 10 103
MENU

Voorlichtingsbijeenkomst ‘Energiebesparingsplicht / informatieplicht vanaf 2023’

Energiebesparingsplicht omngevingswetDe Energiebesparingsplicht gaat in 2023 veranderen. Vooral voor gebouweigenaren en huurders is het belangrijk daarover op de hoogte te zijn. Daarom organiseert op 8 september 2022 RVO Nederland de voorlichtingsbijeenkomst ‘Energiebesparingsplicht / informatieplicht vanaf 2023’. U kunt deze fysiek bijwonen of online volgen.

De Energiebesparingsplicht wordt in 2023 aangepast. Dit onder andere door de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit heeft als gevolg dat alle gebouweigenaren* verplicht worden te rapporteren over gebouw gebonden maatregelen. Ook moeten gebouweigenaren voor een groot aantal gebouwen gaan rapporteren over de activiteit gebonden maatregelen van de huurders in die gebouwen. Graag delen we met u hoe u aan uw energiebesparings- en/of informatieplicht moet voldoen. Tijdens deze middag wordt uiteengezet wat de gewijzigde energiebesparingsplicht en informatieplicht energiebesparing betekent. Ook zal de geactualiseerde erkende maatregelenlijst aan bod komen.

*met een jaarlijks energiegebruik per locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent).

Doelgroep
Gebouweigenaren, huurders, brancheorganisaties.

Programma
13:00 uur: Inloop
13.30 uur: Start programma
13:40 uur: Energiebesparingsplicht / informatieplicht
14:30 uur: Pauze 
15:00 uur: Erkende Maatregelenlijst (EML) 
16:00 uur: Netwerkborrel

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst.

Vooral voor BMWT-bedrijven die gekwalificeerd zijn voor het BMWT-Keur Duurzame Bedrijfsvoering of interesse hebben daarin, is het nuttig om deze bijeenkomst bij te wonen. Het BMWT-Keur Duurzame Bedrijfsvoering is het duurzaamheidskeurmerk voor leden van BMWT die aan de slag willen met verduurzaming van hun bedrijfsvoering op het gebied van CO2-reductie, milieu, energieverbruik, afval, water en bodem.