BMWT positief in het nieuws in de Tweede Kamer

Elektrische bouwmachinesNaar aanleiding van Kamervragen van de leden Van der Lee en Kröger (beiden GroenLinks) over het bericht ‘Vraag naar elektrische bouwmachines groeit, aanbod blijft nog achter’, heeft de minister voor Milieu en Wonen, mevrouw S. van Veldhoven-van der Meer, enkele vragen beantwoord.

Op één van de vragen die gesteld werd over het toepassen van duurzame machines in bouwprojecten, antwoordde de minister dat steeds meer bouwbedrijven en overheden op zoek zijn naar duurzame machines om toe te passen in bouwprojecten. Daarbij noemde de minister dat Natuur en Milieu in opdracht van het Ministerie van IenW en in samenwerking met BMWT het overzicht ‘Elektrische mobiele werktuigen in beeld’ heeft opgesteld. Hieruit blijkt dat er nu al een flink aantal laadschoppen, graafmachines en overslagmachines elektrisch geleverd kan worden. 

Mevrouw Van Veldhoven-van der Meer vermeldt ook in de brief dat zij in gesprek is met onder andere de brancheorganisaties Bouwend Nederland, BMWT en Cumela en aannemers om de beschikbaarheid van elektrische werktuigen te vergroten. 

Bijgaand de brief van de minister aan de voorzitter van de Tweede Kamer waarin zij alle vragen beantwoordt.  

Dit draagt bij aan de lobby van BMWT om de positie van leveranciers in het duurzaamheidsdebat zo goed mogelijk te waarborgen.

Vragen hierover? Neem contact op het Albert Lusseveld of Jan Hommes.