BMWT-keuringen vertonen wederom stijgende lijn in 2019

logo BMWT-KeurBMWT-Keur is in 2019 opnieuw flink gegroeid. Het aantal periodieke veiligheidskeuringen is in 2019 met 6,9% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal zijn in 2019 maar liefst 328.188 keuringen uitgevoerd tegen 307.015 keuringen in 2018. De groei is  zichtbaar in alle productcategorieën. 

Hoger op de agenda
Dat BMWT-Keur zo snel groeit, heeft deels te maken met de aanhoudende economische groei. Omdat het aantal machines in de markt jaar op jaar toeneemt, stijgt automatisch het aantal keuringen. ”Maar dat is zeker niet de enige reden”, stelt BMWT-directeur Jan Hommes. “Een andere belangrijke reden is dat veiligheid steeds hoger op de agenda van bedrijven staat. Periodieke keuringen van machines zijn niet alleen wettelijk verplicht, maar leveren ook een grote bijdrage aan een veilige werkomgeving.” 

Een veilige werkomgeving begint bij het management. Daar ligt de taak om de medewerkers te voorzien van veilig materieel waarop ze kunnen vertrouwen. De groei van BMWT-Keur toont aan dat steeds meer managers hun verantwoordelijkheid grijpen en de staat van hun machines en magazijnstellingen elk jaar door deskundige keurmeesters laten controleren. Daarmee levert BMWT-Keur een flinke bijdrage aan verbetering van de veiligheid op de werkvloer.

Omdat het materieel per fabrikant grote verschillen kan vertonen, is het belangrijk dat keurmeesters toegang hebben tot de fabrieksspecificaties. Vrijwel altijd zijn dat de keurmeesters van het bedrijf dat het materieel heeft geleverd. Door de periodieke keuring te combineren met het reguliere onderhoud door de leverancier, kunnen geconstateerde gebreken direct worden verholpen. Dat scheelt kosten en voorkomt onnodig stilstand van de operatie.

Wat levert periodiek keuren op? Allereerst lagere reparatiekosten, minder schade aan het materieel en een vlot lopend proces. Daarnaast neemt de kans op ongevallen door falend materieel aanzienlijk af. Dat leidt tot meer vertrouwen en een grotere tevredenheid onder de medewerkers. Dat alles vertaalt zich in een hogere productiviteit. Met andere woorden: de kleine investering in een jaarlijkse keuring betaalt zich snel terug.

Waarborg
BMWT-Keur biedt de werkgever de bevestiging dat hun werkmaterieel goed onderhouden is en in goede staat verkeert. Bovendien ontzorgen de periodieke keuringen de werkgever ten aanzien van zijn verplichtingen voor de Arbowet. 

Thema's