MENU

Aantal arbeidsongevallen neemt toe: Inspectie SZW zet stevig in op belang van RI&E

RI&EHet aantal meldingen van een arbeidsongeval is gestegen van 4.368 in 2018 naar 4.474 in 2019. Inspecteur-generaal Marc Kuipers van Inspectie SZW blijft hameren dat veiligheid van levensbelang is. Het begint met betere bewustwording in bedrijven. Zet op een rij waar de gevaren op de werkvloer zijn en pak die aan. Zo kunnen ongevallen voorkomen worden. De Inspectie gaat stevig inzetten op voorlichting en handhaving. 
 
Minder dan de helft van de bedrijven heeft een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Vooral kleine bedrijven hebben dit vaak niet op orde. De Inspectie SZW gaat daarom stevig inzetten dit jaar op meer voorlichting en handhaving, vooral daar waar de risico’s zitten.
 
BMWT helpt met een lijstje waarop elf risicofactoren staan. En geeft aan hoe magazijnen nog een stap verder kunnen gaan om daadwerkelijk een veilige werkomgeving te creëren. 
Met een RI&E inventariseert een bedrijf wat de gevaren zijn voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Het bedrijf moet melden wat de kans is dat de gevaren zich voordoen, wat het effect is als de gevaren optreden en met welke frequentie medewerkers aan de gevaren bloot staan. In het plan van aanpak staat wat het bedrijf doet om de gevaren te voorkomen.
 
De 11 risicofactoren zijn:
1. Arbozorg en verzuimbeleid: Hoe moeten medewerkers zich gedragen op de werkvloer? Hoe ziet de begeleiding van zieke werknemers eruit?
 
2. Algemene voorzieningen: Hoe is het gebouw ingericht? Hoe is de bedrijfshulpverlening georganiseerd?
 
3. Fysische factoren: Treedt schadelijk of hinderlijk geluid op? Hoe zit het met klimaat en verlichting op de werkvloer?
 
4. Gevaarlijke stoffen: Worden medewerkers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen? Is er brand- of explosiegevaar?
 
5. Fysieke belasting: Moeten medewerkers veel reiken, bukken en tillen? Doen zich repeterende werkzaamheden voor?
 
6. Werkplekinrichting: Kunnen medewerkers staan of zitten? Wat is de werkhoogte en de bewegingsruimte?
 
7. Arbeidsmiddelen: Zijn de gebruikte machines en hulpmiddelen veilig in gebruik? Worden heftrucks en magazijnstellingen jaarlijks gekeurd?
 
8. Persoonlijke beschermingsmiddelen: Zijn veiligheidsschoenen verplicht gesteld? Moeten medewerkers een helm of veiligheidsvest dragen?
 
9. Visuele informatie: Zijn waarschuwingsborden aangebracht op gevaarlijke situaties? Zijn instructies in heldere taal opgesteld?
 
10. Functie-inhoud en werkdruk: Is sprake van monotone en tempo gebonden arbeid? Hoe groot is de werkdruk?
 
11. Werk- en rusttijden: Hoe zijn rust- en pauzetijden gepland? Wat zijn de afspraken met betrekking tot overwerk?
 
 
Stap verder dan RI&E
Om van het magazijn écht een gezonde en veilige werkplek te maken, is meer nodig dan alleen een RI&E. De initiatiefnemers achter de Code Gezond en Veilig Magazijn, waaronder BMWT, pleiten daarom voor een RI&E+. Daarvoor is het zaak dat het bedrijf en de medewerkers samenwerken aan een integrale veiligheidscultuur. Op die manier ontstaat een magazijn waarin iedereen zich bewust is van de risico’s en gemotiveerd is om veilig te werken. Meer weten? Kijk op www.cgvm.nl.
 
Lees hier het artikel van de Inspectie SZW: Aantal arbeidsongevallen neemt toe.