Blog: Trots op bijdrage om logistieke sector draaiend te houden

Logistiek draaiend houdenJan Hommes, directeur BMWT, schrijft elke drie weken op Warehouse Totaal over wat hem bezighoudt. In deze blog: wat kunnen we verwachten van ‘anderhalvemeterlogistiek’?

Hoewel we met z’n allen bijna beginnen te wennen aan corona en de consequenties, neemt de onzekerheid nog niet af. Integendeel, lijkt het. Wat brengt de anderhalvemetersamenleving en hoe lang gaat dat duren? Hoe sterk wordt de economie geraakt, wat betekent het voor individuele bedrijven? Hoe kunnen we er als BMWT-bedrijven aan bijdragen dat de logistieke sector ‘gewoon’ door kan blijven draaien?

Logistieke sector levert bewijs vitale bedrijfstak te zijn

De logistieke sector bewijst hoe belangrijk die is voor de economie en de samenleving. Dat het een vitale bedrijfstak is blijkt ook uit de prestaties die, ondanks de beperkingen waar we mee te maken hebben, worden geleverd. Ik ben trots om te zien dat onze achterban, de leveranciers van magazijninrichtingen en transportmaterieel, erin slaagt de logistieke sector daarin ook in deze moeilijke tijden te ondersteunen. We werken, samen met leden en collega-brancheorganisaties aan een protocol dat straks het werken op anderhalve meter mogelijk maakt.

Lees verder op Warehouse Totaal

Jan Hommes