Sectorprotocol werken op anderhalvemeter

Het kabinet heeft iedereen in Nederland in april opgeroepen zich te gaan voorbereiden op de 1½ meter economie. BMWT heeft de taak op zich genomen om in samenspraak met Fedecom en RAI Verenging een sectorprotocol op te stellen voor de BMWT leden. Dit protocol is op maat gemaakt voor leden van BMWT, echter wel voor iedereen gratis beschikbaar. BMWT roept iedereen in de branche dan ook op, zich te houden aan dit aanvullende protocol.

Eind maart is het protocol “Samen veilig doorwerken” gepresenteerd door vakbonden, overheid en werkgeversorganisaties in de bouw en techniek. BMWT onderschrijft dit protocol, echter belangrijke scenario’s ontbreken en op enkele punten stellen wij strengere eisen. 

Het protocol is daarom opgesteld als “addendum”. Het moet samen gelezen worden met het protocol samen veilig doorwerken. BMWT heeft bewust gekozen voor een protocol op hoog niveau, zonder veel dwingende voorschriften en bijlages. Zo heeft elke ondernemer de vrijheid om de verschillende handvatten goed toe te passen in de eigen onderneming. 

Voor onze branche is een 1½ meter protocol niet noodzakelijk, noch verplicht. In tegenstelling tot de door de overheid gedwongen gesloten branches. Het protocol is daarom niet getoetst door de overheid. Wel hebben wij ervoor gezorgd dat er geen tegenstrijdige punten in staan met aanverwante branches of vergelijkbare activiteiten in heel ander branches.

Voor vragen over dit protocol kunt u zich wenden tot Sebastiaan Plazier, adviseur Beleid & Regelgeving BMWT.