Nieuwe Draaien geeft lucht

MilieuMagazineVerduurzaming van mobiele werktuigen staan sinds pakweg twee jaar vol in de schijnwerpers. En niet zonder reden. In de bouw en landbouw dragen de op diesel draaiende zware voertuigen fors bij aan de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof. 

Gelukkig gaat dit veranderen en wel dankzij de resultaten van de Green Deal Het Nieuwe Draaien. De in 2016 gemaakte afspraken vormen inmiddels de opmaat voor structurele verduurzaming van mobiele werktuigen. 

Bovenstaande twee alinea’s vormen de aanhef uit een artikel van programmamanager Duurzaamheid, Albert Lusseveld, in het MilieuMagazine van oktober, waarbij hij terugkijkt op het succesvolle verloop van de Green Deal Het Nieuwe Draaien en het ontstaan van nieuwe samenwerkingsinitiatieven. Een van deze initiatieven waar de bouw-, groen-, en infrasector aan werken is de Groene Koers. Dit gebeurt op initiatief van Bouwend Nederland, Cumela en BMWT met als doel versnelling naar een uitstootvrije sector in 2030. 

Wilt u het gehele artikel lezen? Klik dan hier.