Inspiratiesessie BOEM!: impact van leveranciers op stikstofcrisis

duurzaamdeidHoe kunnen leveranciers impact maken op de stikstofcrisis? Hoe kan emissiemonitoring het verschil maken in de transitie naar een duurzame bouw? In een interactieve inspiratiesessie BOEM! gingen BMWT-leden en TNO in gesprek over de uitdagingen rond emissiemonitoring ten tijde van de stikstofproblematiek in de bouwsector. BOEM staat voor Bouw Emissie Meet Oplossing en is een project van TNO Brains4Nitrogen. 

De aanwezigen waren het snel eens over de uitdaging: er ligt een gezamenlijk belang bij opdrachtgevers, leveranciers en gebruikers om als sector samen te werken om meet- en monitoringsoplossingen laagdrempeliger beschikbaar te maken. 

Snuffelmeting
De inspiratiesessie startte met een toelichting door TNO op bestaande meet- en monitoringsoplossingen voor NOx-emissiemonitoring van werkmaterieel. 
1.    NOx-Snuffelmeting; dit is de meest laagdrempelige emissiecontrole. Een kortdurende indicatie van praktijkemissies op locatie zonder montage van meetapparatuur
2.    Emissiemonitoring met dongle (langdurige monitoring van gebruik van materieel en NOx-emissies)
3.    BOEM Kit (dit is de TNO SEMS meting waarbij langere tijd monitoring van werkelijke NOX emissies tijdens praktijkgebruik mogelijk is). 
TNO is bereid haar kennis over meetoplossingen naar de markt te brengen om samen grotere stappen te zetten in emissiereductie en stikstofcrisis. 

Manipulatie ECS en Emissie Keur BMWT
Al snel ging het gesprek over hoé manipulatie van emissie controle systemen te voorkomen. Door meer handhaving door de overheid. En door meer zelfreinigend vermogen van de sector. Maar werd opgemerkt: zorg voor een ‘level playing field’. De goeden (die netjes de ECS op orde hebben) moeten het niet afleggen tegen de bedrijven die ECS manipuleren en daardoor klanten wegkapen. 

Emissie Keur oplossing voor klantbedrijven om aan emissiecontroleplicht te voldoen
De deelnemers vonden de BOEM sessie zeer waardevol. Vooral vanwege het gesprek met andere leden over het belang van emissiecontrole. Maar ook vooral vanwege de gedachtewisseling over het Emissie Keur van BMWT: 
•    Hoe zou dat vorm kunnen krijgen? Hoe komt dat eruit te zien?
•    En welke meetoplossing past daar het beste bij? Zit tussen de bestaande meetoplossingen van TNO een interessante aanpak als blauwdruk voor het Emissie Keur? 
Een emissiekeuring zou een prima oplossing kunnen zijn. Maar toezicht op emissies begint bij controle op welk materieel draait op het werk (inzet beloofde milieuklasse) en controle op manipulatie. Maar ja, voordat een BOA ons materieel gaat handhaven? Emissie controle door BMWT bedrijven ligt meer voor de hand. Vooral als een emissiecontrole een plicht gaat worden. Zover is de overheid nog niet, maar onder de vlag van het Schone Lucht Akkoord onderzoekt de overheid wél de mogelijkheid van een emissiecontroleplicht. Binnen het College van Deskundigen GWW wordt daarvoor momenteel nagedacht over de ontwikkeling van een dergelijke emissiekeuring: het BMWT Emissie Keur. 

Belangrijke voorwaarde van het Emissie Keur is wel dat het niet een verplichting moet zijn voor klanten. En dat het geen klandizie mag kosten. Dat moet voorkomen worden. En dat kan zodra de handhaver of opdrachtgever een emissiekeuring vereist als gunningscriterium. Uit de plannen van de overheid blijkt dat zo’n verplichting er wel aan komt. In dat geval is het Emissie Keur een oplossing voor de klant. 

Meer informatie of meepraten en -denken over het Emissie Keur? Bel of mail Albert Lusseveld

Thema's