Wees eens eerlijk, warehousemanager: geef jij het goede voorbeeld?

Veiligheid en leiderschapJan Hommes schrijft elke drie weken op Warehouse Totaal over wat hem bezighoudt. In deze blog: over de beslissende rol van de warehousemanager.

Ben je je er als warehousemanager van bewust hoe belangrijk je bent voor de veiligheid in je magazijn? Niet alleen door het bepalen en uitvoeren van het beleid, maar ook door de voorbeeldfunctie die je vervult. Als jij je aan de regels houdt en openstaat voor signalen en suggesties van medewerkers hoe het werk veiliger kan, bouw je aan een gezonde veiligheidscultuur. Maar als jij verzaakt, weet je zeker dat het lastig is om iedereen mee te krijgen. Waarom zouden zij zich aan de regels houden, als zelfs jij ‘even’ geen helm draagt of een pallet met een heftruck wegzet, terwijl je daar geen certificaat voor hebt. Maar hé, het werkt ook andersom: als jij het goede voorbeeld geeft omdat je veiligheid écht belangrijk vindt, gaan zij dat ook doen. 

Risico’s horen bij het leven

Het gaat om het beheersbaar maken en houden van risico’s. Belangrijk is om voor ogen te houden dat leven, en dus ook werken, nu eenmaal risico’s met zich meebrengt. En dat geldt evengoed voor werken in magazijnen. Ik pleit er daarmee niet voor dat je je erbij neer moet leggen, maar het is nodig om dat te beseffen. Dat maakt je alert en helpt om met een kritische blik naar de veiligheid en naar onveilige situaties te kijken.

Dat geldt voor iedereen in het magazijn, maar vooral voor de warehousemanager. Jij speelt een beslissende rol. Een positieve rol, mag je verwachten. Als jij serieus werk maakt van veiligheid, stimuleert dat de medewerkers er ook aandacht voor hebben en zorgt voor een open cultuur waarin iedereen zich vrij voelt issues aan te kaarten, worden de risico’s herkend, benoemd en kan er iets aan gedaan worden.

Transformationeel leiderschap

Uit diverse onderzoeken van René de Koster en Jelle de Vries, beiden verbonden aan de Erasmus Universiteit, is gebleken hoe groot de invloed van de warehousemanager is op de veiligheid in het magazijn. Er is vooral behoefte aan transformationeel leiderschap, gericht op verandering van gedrag, in dit geval veiliger gedrag. Niet autocratisch en van bovenaf opgelegd, maar door de medewerkers te motiveren en te betrekken. In teamverband maar ook individueel, zodat je de juiste snaar weet te raken en aan een veiligheidscultuur kunt bouwen die door iedereen wordt onderschreven en nageleefd.

De onderzoeken wezen ook uit dat een positieve benadering veel effectiever is dan een focus op de regels en controle op de naleving. Bespreek de resultaten en vier ze samen: minder ongevallen en schades, de hogere productiviteit… Houd bijvoorbeeld bij hoeveel dagen al is gewerkt zonder incidenten. Zo zorg je ervoor dat het veiligheidsbewustzijn groeit en als positief ervaren wordt.

Zo maak je veiligheid een integraal onderdeel van het beleid en van de operatie. Je kijkt welk werk gedaan moet worden en naar de manier waarop je dat zo veilig mogelijk kunt doen. Dan wordt het vanzelfsprekend.

Lees verder op Warehouse Totaal.