Het is de week van de RI&E

RI&EAlle bedrijven met meer dan één medewerker zijn RI&E-plichtig. Dat betekent dat zij de risico’s binnen hun bedrijf moeten inventariseren en daarvoor een plan van aanpak moeten opstellen. De Arbeidsinspectie ziet toe op naleving van deze wettelijke plicht. Als tijdens een controle blijkt dat de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) gebreken vertoont, kan de inspecteur verschillende maatregelen treffen. Hij kan een mondelinge afspraak maken over aanpassing van de RI&E of een waarschuwing geven, maar ook het werk stilleggen, een boete uitdelen of een proces-verbaal opmaken.

Breng RI&E op orde

Daarom is het van belang dat bedrijven hun RI&E op orde brengen. Dus neem de huidige RI&E en het plan van aanpak nog eens goed door. Voldoen die aan de huidige situatie?  Zijn alle risico’s juist beoordeeld? En is het plan nog actueel?  Het kan zijn dat de omstandigheden in het bedrijf zijn veranderd, waardoor aanpassing noodzakelijk is. Inventariseer en evalueer de risico’s die niet zijn opgenomen en laat de RI&E aanpassen en nog eens toetsen. En betrek je medewerkers daarbij.

Kijk voor meer informatie op de website van de Code Gezond en Veilig Magazijn en vraag uw leverancier van uw werkmaterieel voor meer informatie. Zij kunnen u ook van dienst zijn.