070 30 10 103
MENU

NEN 15512

Op deze webpagina vindt u informatie over de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de Europese en Nederlandse normen voor palletstellingen. De belangrijkste inhoudelijke veranderingen worden toegelicht. Ook wordt geschetst hoe de leden van de betrokken brancheorganisaties van leveranciers van palletstellingen (BMWT en DMH) de normen in de praktijk zullen toepassen. Bij dit proces waren ook de brancheorganisatie evofenedex, als vertegenwoordiger van een belangrijke groep gebruikers betrokken.

De norm wordt per heden in Nederland geïmplementeerd. Dit wordt gedaan door NEN. U kunt deze norm aanschaffen via NEN. Meer informatie is hier te vinden.

EN 15 512: Europese norm voor constructieve veiligheid palletstellingen

De Europese norm EN 15 512 waarin de constructieve eisen voor palletstellingen zijn vastgelegd is herzien en aangepast aan de laatste inzichten op het gebied van constructieve veiligheid. De belangrijkste wijziging in deze norm is, dat er op Europees niveau een harmonisatie van de veiligheidsfactor van palletstellingen wordt doorgevoerd. Deze factor is na implementatie voor alle Europese landen gelijk.

Aansluiting met Nederlandse bouwregelgeving

Om in Nederland de aansluiting met het Bouwbesluit in stand te houden is een aanvulling op de EN 15 512; 2020 geformuleerd. In deze A-deviatie wordt aandacht gevraagd voor de volgende veiligheidsaspecten bij het gebruik van palletstellingen:

  • Niet normatieve voorwaarden
  • Levensduur
  • Risico van windbelasting
  • Risico van voortschrijdend bezwijken (progressive collapse)
  • Opslag gevaarlijke stoffen

Deze onderwerpen zijn verder uitgewerkt. Het risico van windbelasting en voortschrijdend bezwijken, heeft extra onderzoek door TNO gevraagd. Het rapport over voortschrijdend bezwijken is inmiddels afgerond. Het rapport is bij de downloads (rechts op de pagina) te vinden.  

Aan de rapportage over het risico van windbelasting wordt op dit moment nog gewerkt. Ook dit rapport komt t.z.t. beschikbaar via deze webpagina.

De uitwerking van de overige veiligheidsaspecten wordt uitgewerkt in het voorwoord van de Nederlandse versie van de EN 15 512.

Rekenmodel

Op basis van het TNO-rapport over progressive collapse van palletstellingen is een rekenmodel ontwikkeld. In dit rekenmodel gaan de eerste 16 vragen over het ontwerp van de stellingen. Deze vragen moeten worden beantwoord door de leverancier. De overige vragen hebben betrekking op het ontwerp in combinatie met het gebruik. Deze vragen moeten worden ingevuld door de (toekomstige) gebruiker. Het rekenmodel kunt u via onderstaande button direct online openen en gebruiken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sebastiaan Plazier

Fout in de captcha!
Uw gegevens zijn verstuurd.
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.