070 30 10 103
MENU

Instroom

BMWT maakt zich sterk om jeugd te interesseren voor een technische vak en dan uiteraard bij voorkeur in de branche die BMWT vertegenwoordigt. BMWT onderneemt op dat vlak meerdere activiteiten waaronder Tech In Motion (TIM) momenteel de belangrijkste pijler is. TIM is enerzijds een platform en anderzijds een kwaliteitsmerk voor vakkennis in onderwijs en praktijk. Het samenwerkingsverband tussen onderwijs en bedrijfsleven is gestart vanwege een gemeenschappelijk gevoel dat er een onbalans bestond tussen de vraag naar goed opgeleid personeel en het aanbod aan mbo-leerlingen vanuit de gezamenlijke ROC’s.  

Al snel na de start bewees TIM een resultaatvolle samenwerking te zijn tussen onderwijs en bedrijfsleven en is dat tot op vandaag de dag nog steeds. De drie brancheorganisaties BMWT, Bouwend Nederland adviesgroep Komat, Fedecom en de dertien onderwijsinstellingen zijn dan ook erg positief gestemd over de gevolgde koers. Door krachten te bundelen, zo blijkt, ontstaat er ruimte voor techniekonderwijs van een excellent niveau en wordt de instroom van leerlingen bevorderd waarbij de continuïteit en de kwaliteit van het vak mobiele werktuigen gewaarborgd wordt. Belangen waar zowel het onderwijs als het bedrijfsleven bij gebaat zijn. Een succes van TIM dat zowel op het onderwijs als het bedrijfsleven afstraalt.

Onderstaande scholen doen mee aan Tim:

Meer achtergrond informatie over de samenwerking tussen BMWT en TIM vindt u hier. De website van TIM is www.techinmotion.nl