070 30 10 103
MENU

Instroom scholen

Iedereen in de branche heeft er last van: het vinden, behouden en ontwikkelen van nieuw personeel. Dit speelt niet alleen in onze sector, maar bij alle technische bedrijven. Daarom probeert BMWT haar leden te ondersteunen via drie pijlers: nieuwe instroom via scholen, zij-instroom en duurzame inzetbaarheid van de huidige medewerkers

Instroom vanuit de scholen

Voor instroom vanuit de scholen werkt BMWT samen met andere partijen in Tech In Motion (TIM). TIM is enerzijds een platform en anderzijds een kwaliteitsmerk voor vakkennis in onderwijs en praktijk. Het samenwerkingsverband tussen onderwijs en bedrijfsleven is gestart vanwege een gemeenschappelijk gevoel dat er een onbalans bestond tussen de vraag naar goed opgeleid personeel en het aanbod aan mbo-leerlingen vanuit de gezamenlijke ROC’s.  

Al snel na de start bewees TIM een resultaatvolle samenwerking te zijn tussen onderwijs en bedrijfsleven en is dat tot op vandaag de dag nog steeds. De drie brancheorganisaties BMWT, Bouwend Nederland adviesgroep Komat, Fedecom en de dertien onderwijsinstellingen zijn dan ook erg positief gestemd over de gevolgde koers. Door krachten te bundelen, zo blijkt, ontstaat er ruimte voor techniekonderwijs van een excellent niveau en wordt de instroom van leerlingen bevorderd waarbij de continuïteit en de kwaliteit van het vak mobiele werktuigen gewaarborgd wordt. Belangen waar zowel het onderwijs als het bedrijfsleven bij gebaat zijn. Een succes van TIM dat zowel op het onderwijs als het bedrijfsleven afstraalt.

Meer achtergrond informatie over de samenwerking tussen BMWT en TIM vindt u hier. De website van TIM is www.techinmotion.nl