070 30 10 103
MENU

Handreiking veilig ombouwen

De klimaatuitdaging van de bouw-, infra- en groensector is enorm. Bedrijven zijn op zoek naar laag- en zero-emissie materieel. Fabrikanten werken hard aan de introductie, maar grootschalige marktintroductie laat nog even op zich wachten. Daarom zoeken bedrijven de oplossing in het retrofit ombouwen van bestaande dieselmachines naar uitstootvrij.

Daarmee voorzien bedrijven in hun behoefte aan uitstootvrij materieel en proberen ze te voldoen aan de eisen van de opdrachtgevers. Dat is de positieve kant van retrofit, maar deze ontwikkeling van ombouw kent ook een keerzijde.

Deze keerzijde heeft betrekking op de veiligheid en productaansprakelijkheid van deze machines. Voldoen deze machines aan alle veiligheidseisen en zijn ze in dat opzicht vergelijkbaar met machines af-fabriek? Wat betekent ombouw voor de productaansprakelijkheid en fabrieksgarantie? Wat is de impact van ombouw op de geldigheid van de CE-Verklaring na machine-ombouw?

Vanuit haar verantwoordelijkheid voor veilige en duurzame machines wil BMWT marktpartijen inzicht geven in de van toepassing zijnde regels bij ombouw en bedrijven helpen te bepalen wie na ombouw uiteindelijk verantwoordelijk is voor het geleverde eindproduct. Dáár ligt de toegevoegde waarde van de Handreiking Veilig Ombouwen.

Download hier de handreiking 'Veilig Ombouwen':