070 30 10 103
MENU

Belangenbehartiger gestart bij BMWT

Op 1 mei is Hans Zwaanenburg als Belangenbehartiger gestart bij BMWT. In deze rol gaat hij zich inzetten voor het stakeholdersmanagement en de beleidsbeïnvloeding op de focusgebieden van BMWT. Hij gaat de bij BMWT aangesloten bedrijven helpen met het realiseren van hun ambities op het gebied van Duurzaamheid, Veiligheid en Vakmanschap en daarmee de beleidsbeïnvloeding en stakeholdermanagement middels kennis delen en verbinden naar een hoger plan tillen.  

Hans: “Ik heb ruime ervaring in de branchewereld op het gebied van de gebouwschil en binnen afbouw. Hoewel de BMWT branche organisatie voor mij nieuw is, zijn de branche belangen en doelstellingen voor mij heel herkenbaar, zoals ook vastgelegd in de Strategische Visie BMWT 2025. Belangenbehartiging staat daarin voor mij centraal en daarvoor ga ik mij graag inzetten. Ik hoop u binnenkort te begroeten."