070 30 10 103
MENU

Lidmaatschap

Waarom lid worden van BMWT?

BMWT is de brancheorganisatie van leveranciers van mobiele werktuigen. Vrijwel alle grote fabrikanten en/of importeurs van machines op het gebied van intra logistiek, grondverzet en bouwmachines zijn vertegenwoordigt binnen de vereniging.

Als bedrijf krijgt u via het lidmaatschap, voor een relatief laag bedrag, toegang tot:

 • Een netwerk van meer dan 100 bedrijven die de markt van mobiele werktuigen vormen. Meerdere malen per jaar worden er netwerkbijeenkomsten gehouden waarbij u op een ongedwongen manier kunt bijpraten met uw collega’s. De bijeenkomsten vinden zowel plaats op directie niveau, als voor andere groepen medewerkers.
   
 • Inzicht en invloed op het lobby programma van BMWT richting overheden en beleidsmakers. BMWT participeert actief op nationaal, en waar nodig op regionaal niveau, in dossiers die de leden aangaan. Doelstelling daarbij is het beïnvloeden van het beleid van de overheid waarmee obstakels die belemmerend zijn voor bedrijfsvoering van de leden te verminderen. Dit doen we vooral door in de beginfase van het traject gesprekspartner te zijn om te voorkomen dat bepaald beleid ingevoerd wordt. Voorkomen is immers beter dan repareren.
   
 • Invloed op de doelstellingen van BMWT op de focusgebieden veiligheid, duurzaamheid en vakmanschap.
   
 • Informatie uit uit eerste hand rondom belangrijke (toekomstige) regelgeving. Zo zit BMWT direct aan tafel de overheid over zaken als bijvoorbeeld de kentekenplicht voor (land)bouw voertuigen en PGS 37 m.b.t. lithium batterijen. BMWT is ook deelnemer in diverse relevante overleggen die direct invloed hebben op uw bedrijfsvoering zoals bijv. nieuwe NEN normen.
   
 • De kennis en kunde die rondom veiligheid, duurzaamheid en vakmanschap worden binnen BMWT opgebouwd en gedeeld via sectie overleggen, colleges van deskundigen en informele kennisbijeenkomsten. Binnen deze expert-to-expert groepen wordt gezamenlijk nagedacht en actief kennis uitgewisseld over de actuele stand van techniek, marktontwikkelingen en nieuwe regelgeving. Zo blijven uw medewerkers eenvoudig op de hoogte van de laatste stand van zaken in de branche.
   
 • Een netwerk van gelijkgestemde bedrijven om mee samen te werken of om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen om  in te springen op nieuwe marktkansen.
   
 • Relevante branche- en marktinformatie.
   
 • De specifieke diensten en services die ontwikkeld voor en voorbehouden zijn aan BMWT leden (en gemaakt zijn in samenwerking met BMWT leden) zoals bijvoorbeeld het coachings- en trainingsprogramma dat gericht is op het verminderen van ziekteverzuim van monteurs.

Lidmaatschap is exclusief

Niet iedereen kan lid worden van BMWT. Dit is voorbehouden aan bedrijven die rechtstreeks toegang hebben tot de expertise van de fabrikant welke machines / materiaal men levert. Bekijk de specifieke toetredingsvoorwaarden.

Voor zelfstandig verhuur bedrijfsonderdelen die vallen onder dezelfde holding als een bestaand lid bestaat de mogelijkheid voor een geassocieerd lidmaatschap (zonder stemrecht).

Heeft u interesse in het lidmaatschap? Neem dan contact op met het bureau via 070-3010103.