070 30 10 103
MENU

Voorwaarde toetreding

Lidmaatschap BMWT

Lidmaatschap van de Vereniging BMWT is mogelijk voor importeurs en fabrikanten van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines, transportmiddelen, hulpmiddelen en uitrustingsstukken.

De aanvrager dient voorts:

  • te beschikken over een operationele serviceorganisatie – al dan niet via een dealernetwerk
  • ingeschreven te zijn in het handelsregister van zijn woonplaats of zetel
  • minimaal één jaar actief te zijn in één van de lidstaten van de Europese Unie

Geassocieerd lidmaatschap BMWT
Elk lid mag een tot de holding behorende bedrijf waarin de huuractiviteiten zijn ondergebracht voordragen als geassocieerd lid. Met uitzondering van stemrecht in de algemene ledenvergadering hebben geassocieerde leden dezelfde rechten als de gewone leden.

Deelnemen in BMWT-Keur

Een bedrijf dat wil deelnemen in BMWT-Keur, moet voldoen aan de algemene eisen die zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de Stichting BMWT-Keur:

  1. Keurende bedrijven zijn leverancier van en actief in de service, onderhoud en reparatie van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en interne transportmiddelen.
  2. Keurende bedrijven hebben rechtstreeks toegang tot de expertise van de fabrikant of beschikken aantoonbaar over gelijkwaardige expertise.
  3. Keurende bedrijven zijn met service, onderhoud en reparatie minimaal één jaar actief in een land dat is aangesloten bij de Europese Economische Ruimte (EER).
  4. Keurende bedrijven zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  5. Keurende bedrijven voldoen aan de overige voorwaarden van het kwaliteitshandboek (eisen keurings- en/of preventieve onderhoudssystemen). Dit wordt getoetst door de door de Stichting BMWT-Keur aangewezen onafhankelijke instantie.
  6. De keurmeesters van de keurende bedrijven beschikken over actuele expertise over het materieel dat ze mogen keuren. Het keurende bedrijf is en blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keurmeester.