070 30 10 103
MENU

BouwMachines Kennisdag 2023: op naar een emissievrije bouwplaats

Op 7 december organiseert BouwMachines alweer de 8e BouwMachines Kennisdag. Centraal staat de grote en veelbesproken uitdaging voor de branche: hoe laden we op? BMWT is samen met Bouwend Nederland en De Groene Koers kennispartner. 

 

De transitie naar schoon en emissieloos bouwen dus. Hierbij zijn zonder twijfel de drie belangrijkste thema’s: de (meer)kosten van de aanschaf en ombouw van materieel, het beperkte aanbod van geschikt ZE-materieel en ten slotte de beschikbaarheid en mogelijkheden van de laadinfrastructuur.

Hoewel alle thema’s aan bod komen ligt de nadruk op het laatste. Hoe zit het met laden? Is er wel genoeg stroom op de plekken waar die ook echt hard nodig is? Vaak nog niet, is nu het eerlijke antwoord. Het is in ieder geval nog niet vanzelfsprekend. Natuurlijk gaat het op de Kennisdag over die knelpunten, maar de focus ligt vooral ook op een aantal oplossingen en, niet onbelangrijk, de manier waarop je tot oplossingen komt.

De weg naar een emissievrije bouwplaats is zonder meer hobbelig en zeker niet eenduidig. Daarom is het ook belangrijk om van elkaar te leren en een open gesprek aan te gaan. Op 7 december gebeurt dat aan de hand van vier onderwerpen:

  • Hoe ziet de ontwikkeling van de laadinfrastructuur er de komende jaren uit?
  • Gaat het alleen om elektriciteit of zijn er ook andere oplossingen (bijvoorbeeld HVO100 of waterstof)?
  • Bestaande mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen van mobiel laden.
  • Praktijkinnovaties bij binnenstedelijke bouw en werken in buitengebieden

Uitdagingen, mogelijkheden en oplossingen

Op het centrale podium schetsen Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland, en Jan Hommes, directeur van BMWT, een reëel beeld van de urgentie voor de branche en over de haalbaarheid en intenties. Onoph Caron, directeur ElaadNL, gaat in op wat de ontwikkelingen en mogelijkheden zijn, zowel nu als in de toekomst.

In talrijke break-out sessies komen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit het hele land echte vragen, oplossingen en uitdagingen volop aan bod. Een breed scala aan bouwondernemers, opdrachtgevers en marktpartijen werken aan deze sessies mee. Dit om gezamenlijk een nog beter beeld te krijgen van wat de reële mogelijkheden zijn, maar ook van waar op dit moment de limiet ligt.

De BouwMachines Kennisdag wordt georganiseerd in samenwerking met branchevereniging BMWT. Directeur Jan Hommes is nauw betrokken bij de inhoudelijke invulling van de dag: “Plenair gaat het meer over beleid, maar in de workshops komen mooie voorbeelden voorbij van oplossingen die door ondernemers zijn ontwikkeld. Tijdens de workshops komen mogelijkheden en onmogelijkheden aan de orde.”

‘Het gaat niet alleen om ZE-materieel’

Het maakt dat de 8e BouwMachines Kennisdag het moment is om te netwerken, maar vooral ook om met elkaar in gesprek te gaan over bottlenecks en oplossingen. Voor het feit dat die oplossingen misschien ook buiten de inzet van elektrisch materieel liggen, zijn we op deze dag niet blind. Hommes: “Het gaat niet alleen om ZE-materieel. Op termijn streven we naar uitstootvrij (of nagenoeg uitstootvrij), maar in de weg daarnaartoe kunnen verschillende toepassingen en maatregelen een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de uitstoot.”

Kortom: een essentiële dag om bij te zijn. Hommes: “Als je wilt weten waar we staan in de transitie en hoe het transitiepad er de komende jaren gaat uitzien, mag je deze dag niet missen.” En ook Arno Visser nodigt je uit: “We zien je dan, uitgerust, met een volle batterij. Tot dan!”

Artikel: Joost Valkhoff, BouwMachines