070 30 10 103
MENU

CSRD: Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Vanaf 2024 moeten grote bedrijven voldoen aan de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese richtlijn vereist gedetailleerde rapportages over de impact van bedrijven op mens en milieu. Dit initiatief, gesteund door het Parijs-akkoord en de Europese Green Deal, verhoogt de transparantie voor stakeholders en stimuleert duurzame bedrijfspraktijken. Bedrijven die volgens de geldende definitie niet als 'groot' aangemerkt worden, moeten mogelijk ook een bijdrage leveren aan deze rapportageverplichtingen. Daarom zou deze wetgeving veel van onze lidbedrijven kunnen raken.

CSRD geldt voor

  • Grote ondernemingen die al onder de Non-Financial Reporting Directive vielen.
  • Grote bedrijven die voldoen aan minimaal twee van de volgende drie criteria:  
  • meer dan 250 werknemers, een jaaromzet boven €50 miljoen, of meer dan €25 miljoen op de balans.
  • Beursgenoteerde MKB's vanaf 2026.

Raakt CSRD u?

Meer informatie over CSRD op de website van de Sociaal-Economische Raad.

Heeft u vragen

Dan kunt u contact opnemen met Eric Ide, Business Development Manager of met Hans Zwaanenburg, belangenbehartiger.

Thema's