070 30 10 103
MENU

Een inspirerende stap voorwaarts: masterclass zij-instroom monteurs

Op 28 maart organiseerde BMWT een masterclass gericht op de zij-instroom van monteurs. De insteek was om samen strategieën en best-practices te delen die de instroom en integratie van nieuwe monteurs in onze sector kunnen bevorderen.

Een hoogtepunt van de ochtend was de enthousiaste presentatie door Daniël Olislagers van Peinemann. Met passie en expertise deelde hij zijn inzichten over het vormgeven van recruitment binnen zijn organisatie, waarbij hij de successen met zijn collega's in de branche deelde. Hierdoor ontstond er een levendige uitwisseling van ideeën en ervaringen.

De deelnemers zijn aan de slag gegaan met het uitwerken van vraagstukken die voor de gehele branche van belang zijn, waardoor we gezamenlijk de eerste stappen konden zetten naar concrete oplossingen en initiatieven.

Een greep uit de ideeën

  • Verbetering van het wervingsproces.
  • Aantrekkelijke en duidelijke vacatureteksten om de juiste kandidaten te trekken.
  • Social Media inzetten: actief gebruik van platforms zoals TikTok en Instagram om de nieuwe generatie werknemers aan te spreken.
  • Regelmatige organisatie van open dagen en participatie in beurzen om direct in contact te komen met potentieel talent.
  • Opleidingsprogramma’s uitbreiden.
  • Imago van het monteursvak verbeteren.
  • Collectieve marketingcampagnes om de aantrekkelijkheid van het monteursberoep te verhogen.
  • Organiseer interactieve ervaringen zoals 'Kom mee in onze werkplaats' dagen waar potentiële instromers de werksfeer proeven en enthousiast raken over dit mooie vak.

SLIM-subsidieregeling

Toepassing van deze regeling is om onderzoekskosten gedeeltelijk te dekken, waardoor bedrijven geholpen worden zij-instromers succesvol op te nemen in hun organisatie. Vanuit BMWT willen wij deze subsidie-aanvraag faciliteren en financieren. Er zijn voorwaarden van toepassing op een dergelijk subsidie-traject. Voor meer informatie over de SLIM-subsidie of aanmelden kunt u contact opnemen met Eric Ide, e.ide@bmwt.nl.

Deze masterclass heeft niet alleen bijgedragen aan het vergroten van inzichten, maar heeft ook het gevoel van samenhorigheid op dit onderwerp versterkt. Met deze positieve energie kijken we uit naar een volgende bijeenkomst, waar we de inspiratie en kennis verder gaan verdiepen. Samen bouwen we aan een nog sterker en innovatiever vakgebied, klaar om de uitdagingen van de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.