070 30 10 103
MENU

Bouwmachine- en heftruckbestuurders: geef je mening over de wetgeving ‘Kenteken- en registratieplicht’

Eigenaren/gebruikers, fabrikanten/importeurs en beheerders van verhuurvloten kunnen ook hun mening geven in deze enquête. Dit is een belangrijke kans om jullie onvrede kenbaar te maken!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft de ‘APK-, kenteken- en registratieplicht’ voor (land)bouwverkeer ingevoerd per 1 januari 2021. Voor het Ministerie van I&W voert Royal HaskoningDHV een evaluatie uit om de effecten van deze wet in kaart te brengen.

Onder (land)bouwverkeer wordt verstaan de voertuigcategorieën: landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en), mobiele machines (MM’s) en landbouwaanhangwagens (voor transport) en verwisselbare getrokken machines (getrokken werktuigen) (LBTA’s). Deze voertuigen worden naast landbouwdoeleinden ook voor bijvoorbeeld transport, grondverzet, bouwwerkzaamheden en groenvoorziening ingezet.

In de afgelopen jaren zijn meerdere metingen uitgevoerd om te bezien in hoeverre de veranderende wetgeving heeft geleid tot het behalen van de geformuleerde doelstellingen. Deze vragenlijst voor bestuurders van (landbouw)voertuigen is onderdeel van een jaarlijkse meting en is ook de laatste meting, om de resultaten na de ‘APK-, kenteken- en registratieplicht’ in kaart te brengen.

De gegevens worden vertrouwelijk verwerkt en het duurt ongeveer 15 minuten om de vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 7 februari 2024.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de enquête, dan kunt u een e-mail sturen naar kentekening@rhdhv.com.

Thema's