070 30 10 103
MENU

Implementatie van CSRD voor transparantie in duurzaamheid

Vanaf 2024 moeten grote bedrijven voldoen aan de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese richtlijn vereist gedetailleerde rapportages over de impact van bedrijven op mens en milieu. Dit initiatief, gesteund door het Parijs-akkoord en de Europese Green Deal, verhoogt de transparantie voor stakeholders en stimuleert duurzame bedrijfspraktijken. Bedrijven die volgens de geldende definitie niet als 'groot' aangemerkt worden, moeten mogelijk ook een bijdrage leveren aan deze rapportageverplichtingen. Daarom zou deze wetgeving veel van onze lidbedrijven kunnen raken.  

CSRD geldt voor

  • Grote ondernemingen die al onder de Non-Financial Reporting Directive vielen. 
  • Grote bedrijven die voldoen aan minimaal twee van de volgende drie criteria:   
  • meer dan 250 werknemers, een jaaromzet boven €50 miljoen, of meer dan €25 miljoen op de balans. 
  • Beursgenoteerde MKB's vanaf 2026.

Initiatief van BMWT 

Als brancheorganisatie wil BMWT actief bijdragen aan het overzichtelijk maken van de impact van deze nieuwe richtlijn. Wij zijn daarom aan het inventariseren welke van onze lidbedrijven te maken krijgen met de verplichtingen uit de CSRD-wetgeving. Hierbij is de verwachting dat ook kleinere bedrijven input moeten geven aan klanten die rapportage plichtig zijn (de grote bedrijven). Dit helpt ons om gerichte ondersteuning en informatie te bieden, zodat onze leden volledig voldoen aan de nieuwe eisen. 
Vul onze enquête in en help ons met de inventarisatie, uw gegevens worden anoniem verwerkt. 

Belang voor de bedrijfssector 

De rapportage is cruciaal voor investeerders en andere financiële stakeholders om weloverwogen beslissingen te maken. Ook bedrijven die niet direct onder de CSRD vallen maar onderdeel zijn van de waardeketen van grotere bedrijven, kunnen door deze bedrijven gevraagd worden om relevante gegevens aan te leveren. 

Meer informatie 

Thema's