070 30 10 103
MENU

RDW stelt verzwaring voorschriften voor ombouw naar elektrische aandrijving uit

De RDW heeft laten weten dat de Alternatieve voorschriften voor de ombouw van geregistreerde voertuigen naar elektrische aandrijving zoals per 1 juli 2023 gepubliceerd op rdw.nl wordt uitgesteld. Deze zal dus niet per 1 januari 2024 ingaan. De voornaamste reden voor het uitstellen van de verzwaring is dat universele accupakketten met een goedkeuringscertificaat nog minimaal op de markt verkrijgbaar zijn voor de sector waarin deze bedrijven opereren. Het uitstel geeft de branche ruimte om de onderhanden projecten af te maken onder de bestaande regelgeving.

Ook al gaat deze oorspronkelijke verzwaring niet in per 1 januari 2024, het doel van de RDW blijft om binnen afzienbare tijd te komen tot een ophoging van de eisen ten behoeve van de verkeers- en voertuigveiligheid. In gesprek met partijen blijkt dat ook in de branche hier al stappen in zijn gezet. In januari 2024 zal een afvaardiging van de RDW met vertegenwoordigers van de ombouwbranche om tafel gaan om kennis te maken en het vervolgproces bespreken.

Thema's