070 30 10 103
MENU

Reactie Arbeidsinspectie Diesel Motor Emissies (DME)

Op 16 mei hebben brancheorganisaties, waaronder BMWT en VNO-NCW, een tweede overleg gehad met de Nederlandse arbeidsinspectie (NLA) over het DME-dossier. Het uitgangspunt hierbij was een gemeenschappelijke: werknemers moeten altijd gezond en veilig kunnen werken.

Tijdens dit overleg heeft de NLA aangegeven niet in te kunnen stemmen met de voorgestelde praktijkinstructie DME van de brancheorganisaties. De NLA wil zich richten op maatwerk in praktijksituaties en zich niet binden aan een algemene aanpak. 

De NLA heeft schriftelijk antwoord gegeven op de vier belangrijkste vragen van de brancheorganisaties en de leden over het toezicht en de handhaving op blootstelling van werknemers aan dieselmotoremissies (DME). 

  1. Gaat het in de basis om het voorkomen van de blootstelling aan DME en is de bronaanpak, inclusief vervanging door elektrische machines, alleen van toepassing bij daadwerkelijke blootstelling aan DME?
  2. Kan de Arbeidsinspectie bevestigen dat er geen algeheel verbod op diesel aangedreven machines tot 56 KW vanaf 2030 is, noch in Europa, noch in Nederland?
  3. Bevestigt de Arbeidsinspectie dat het handhavingsbeleid in lijn is met de afspraken in het SEB-convenant over de transitie naar zero-emissie?
  4. Hoe kunnen we elkaar helpen (tijdens de vergadering geformuleerd).

Bekijk de antwoorden van de NLA.

Omdat veilig en gezond werken het uitgangspunt is, adviseert BMWT om de impact en ontwikkelingen van DME op de bedrijfsvoering goed te documenteren in de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Heeft u vragen neem contact opnemen met Hans Zwaanenburg (Belangenbehartiger BMWT) h.zwaanenburg@bmwt.nl, 06-20092222