070 30 10 103
MENU

Succesvolle bijeenkomst: Realistisch op Weg naar Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

We kijken met een goed gevoel terug op de ledenbijeenkomst: Realistisch op weg naar Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) van 19 maart.

Tijdens deze inspirerende bijeenkomst hebben we een breed scala aan belangrijke onderwerpen bediscussieerd, waaronder de energietransitie, Dieselmotoremissies (DME) en het SEB-convenant. We hebben besproken waar we nu staan en welke stappen we moeten nemen om vooruitgang te boeken in het reduceren van emissies. De interactie was levendig en constructief, waarbij waardevolle inzichten werden uitgewisseld en uitdagingen werden besproken.

Een belangrijke conclusie die we hebben getrokken, is dat er meer aandacht moet worden besteed aan de monitoring binnen SEB om de energietransitie beter meetbaar en voorspelbaar te maken. Deze bijeenkomst heeft laten zien dat Schoon en Emissieloos Bouwen niet alleen een uitdaging is voor individuele bedrijven, maar vooral ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

We zien dat steeds meer bedrijven de uitdaging van Schoon en Emissieloos Bouwen omarmen. Een realistisch tempo, duidelijkheid in de uitvraag en een duurzaam perspectief op lange termijn zijn cruciaal voor het succes van deze inspanningen.

De bijeenkomst werd gekenmerkt door een positieve sfeer en een actieve deelname van alle aanwezigen. We willen onze oprechte dank uitspreken aan alle deelnemers voor hun betrokkenheid en waardevolle bijdragen.

Voor degenen die niet aanwezig konden zijn, bekijk de presentatie.

De volgende SEB ledenbijeenkomst is op dinsdag 1 oktober
Meer informatie over het programma en aanmelden.

Mocht u vragen hebben of ideeën willen delen met betrekking tot SEB, aarzel dan niet om contact op te nemen met Hans Zwaanenburg, onze Belangenbehartiger, via h.zwaanenburg@bmwt.nl.