070 30 10 103
MENU

Update lijst CO2-emissiefactoren

De lijst met CO2-emissiefactoren, als onderdeel van de Green deal, heeft een update gekregen. Door een toenemende maatschappelijke aandacht voor CO2-emissiefactoren ontstaan steeds meer instrumenten om een vergelijking te maken of een voetafdruk te berekenen. Er ontstaat echter verwarring wanneer bedrijven en organisaties verschillende cijfers hanteren. Het opstellen van een uniforme lijst biedt hierbij een oplossing. De lijst komt tot stand middels een werkgroep bestaande uit Milieu Centraal, Stimular, SKAO, Connekt en Rijkswaterstaat.

De wijzigingen zijn vooral op basis van geleidelijke veranderingen. Er zijn geen nieuwe wetenschappelijke inzichten toegepast, waardoor wijzigen met terugwerkende kracht noodzakelijk zou zijn. Indien u deze cijfers direct gebruikt is het advies om de wijzigingen pas toe te passen bij het berekenen van footprints over het jaar 2023.

De nieuwe lijst vindt u hier. De wijzigingen staan in hoofdlijnen beschreven op wijzigingenoverzicht.