070 30 10 103
MENU

Keuringen

Keuringen

Als goed werkgever wilt u een veilige werkplek voor uw medewerkers creëren. Arbeidsmiddelen die bij slijtage een gevaar opleveren laat u daarom keuren, zo vaak als nodig is om ze in goede staat te houden. De arbeidsmiddelen laat u keuren door een deskundige. Ook de Arbowet verplicht werkgevers hun werkmaterieel periodiek door een deskundige te laten keuren. 

Werkgevers dienen alle gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen periodiek te laten keuren. Een veilige ondergrens voor de frequentie
van de keuring is eenmaal per jaar. Of een arbeidsmiddel een risico vormt of kan gaan vormen, blijkt uit de door de werkgever op te stellen risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). In de risicoanalyse worden gebruik, onderhoud en historische schade meegewogen om te bepalen of een arbeidsmiddel risicovol is. Voor de arbeidsmiddelen die onder BMWT-Keur vallen, wordt een keuringsfrequentie van eenmaal per jaar als veilige ondergrens beschouwd. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie dient na installatie te worden gekeurd, voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen. 

Fout in de captcha!
Uw gegevens zijn verstuurd.
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.