070 30 10 103
MENU

Kwaliteitsborging

Op deze pagina vindt u gedetailleerde informatie over de kwaliteitsborging van BMWT-Keur.

Zoekt u andere informatie? Bekijk de volgende pagina’s

Wat is BMWT-Keur?
Waarom kiest u voor BMWT-Keur?
Bekijk het overzicht van de keuringsbedrijven
Waarom deelnemer worden van BMWT-Keur?

BMWT-Keur belooft de werkgever van een arbeidsmiddel

  • Samenwerking met een betrouwbare keuringsorganisatie
  • Een inhoudelijk goede keuring
  • Een deskundige keurmeester

Samenwerking met betrouwbare keuringsorganisatie 

Niet elke organisatie kan deelnemer worden bij BMWT-Keur. Er zijn toetredingsvoorwaarden die vastliggen in de statuten van BMWT-Keur. Essentiële zaken als KvK-registratie, een serviceorganisatie met ervaring en toegang tot noodzakelijke technische informatie is hiermee geborgd.  

Naast toetredingsvoorwaarden stelt BMWT-Keur eisen aan de organisatie en het hebben van operationele processen. Deelnemers moeten onder andere een kwaliteitsbeleid, organogram, opleidingsprocedure, operationele procedure voor keuringen en een klachtenprocedure vastleggen in een kwaliteitshandboek.  

Met periodieke audits wordt de keuringsorganisatie gecontroleerd, onder andere of de processen correct uitgevoerd zijn en of de administratie op orde is. 

TÜV Rheinland voert de audits uit en handelt deze af. Zij zijn door de Raad van Accreditatie (RvA) geaccrediteerd voor meerdere auditschema’s. TÜV Rheinland is deskundig en onafhankelijk van BMWT-Keur om audits uit te voeren. 

Meer informatie over de audits (na inloggen)

Inhoudelijk goede keuring  

Een BMWT-Keuring is een veiligheidskeuring op basis van de Arbowet. Een arbeidsmiddel wordt op de relevante punten gecontroleerd die kritisch zijn voor de veiligheid. Uitgangspunt is dat de machine geleverd is conform de machinerichtlijn (CE) en het ontwerp daarmee veilig is. Fabrieksspecificaties bepalen vervolgens de criteria hoever slijtage, een daadwerkelijke onveilige situatie oplevert.  

De omvang van de keuring wordt bepaald door het college van deskundigen. De technische experts bepalen gezamenlijk in de inhoud van de keuringen. Het format van het keurformulier (en keurpunten) is door BMWT-Keur voorgeschreven. Het digitale keurformulier borgt dat keurmeester de actuele versie gebruiken. De inhoudelijke richtlijnen (de achtergrondinformatie) zijn alleen beschikbaar voor deelnemers & keurmeesters.  

De keuring van het arbeidsmiddel kan tegelijk met het onderhoud plaatsvinden. Dit maakt het proces efficiënt, met behoud van de kwaliteit. Middels steekproeven worden daadwerkelijk uitgevoerde keuringen gecontroleerd. Op 1% van de keuringen wordt een steekproef uitgevoerd. 

Deskundige keurmeester  

De keurmeester moet via zijn certificeerde bedrijf toegang hebben tot de fabrieksspecificaties. De deelnemer schoolt zijn keurmeester periodiek hierin. Hiermee wordt gegarandeerd dat de keurmeester inhoudelijk deskundig is. 

BMWT-Keur verplicht keurmeester een of meerdere E-learnings te doorlopen zo ook een praktijktest te doen. Hiermee wordt een basisniveau gegarandeerd.  

Binnen BMWT-Keur kwalificeert de deelnemer zelf de keurmeester. Door de combinatie ICT-technische oplossingen, audits, steekproeven, KPI’s en bijhorende doelstellingen, borgt BMWT-Keur dat de keurmeester daadwerkelijk gekwalificeerd is als hij de keuring uitvoert.  

Overige kwaliteitsborging mechanisme 

Veel maatregelen ter borging van de kwaliteit zijn hierboven beschreven. In aanvulling daarop zijn een aantal maatregelen van toepassing in algemene zin: 

  • (onafhankelijk) College van Toezicht
  • Klachtenprocedure