070 30 10 103
MENU

Kentekenplicht

Per 1 januari 2021 geldt er een kentekenplicht voor machines in Nederland die gebruiken maken van de “openbare weg”. Voor die tijd waren er voor machines eenvoudigere regelgeving van toepassing voor het gebruik op de weg . Na de invoering van de kentekenplicht geldt voor machines vergelijkbare procedures als voor voertuigen zoals personenauto’s en vrachtwagens. Meer informatie over wet & regelgeving vindt u hier.

Standpunt BMWT

BMWT is in de basis voorstander van een kentekenplicht voor machine. Voordelen van de kentekenplicht zijn:

  • dat machines aan een minimale set van technische eisen moet voldoen voor een goedkeuring voor toelating.  Met een juiste set technische eisen draagt dit ook bij een de (verkeers-) veiligheid.
  • Dat registratie (de koppeling van de gele plaat aan een eigenaar) direct bijdraagt aan de herkenbaarheid van de machine. In geval van diefstal / vermissing of faillissement is het gemakkelijker aantoonbaar te maken wie de eigenaar van de machine is.

Wat kan er beter?

Hoewel BMWT voorstander is van kentekenplicht zijn er in de praktijk nog veel zaken die niet goed werken sinds de introductie van deze wetgeving. Daarbij gaat het om zowel technische eisen als de procedures rondom de toelating (RDW keuring). BMWT participeert actief in dit dossiers om beide zaken beter te laten aansluiten bij de praktijk. Hiervoor voeren we actief overleg met het ministerie en de RDW.

Voor vragen over dit dossier kunt u contact opnemen met Sebastiaan Plazier.

Aanpalende dossiers waarin BMWT ook actief is, zijn:

  • T-Rijbewijs (light): de wettelijke vereisten om de machines te mogen besturen.
  • Definitie openbare weg: Wanneer gelden regels wel/niet op de openbare weg?
Fout in de captcha!
Uw gegevens zijn verstuurd.
Een ogenblik geduld a.u.b. uw aanvraag wordt verwerkt.