070 30 10 103
MENU

BMWT-Train

Voordelen van een BMWT-Train-gecertificeerde opleiding

 • Complete maatwerktraining op locatie mogelijk waarbij uw werknemer wordt getraind in:
  • Vaktechnische vaardigheden
  • Spel- en verkeersregels van uw eigen bedrijf
  • Merk specifieke kennis
 • Zeer ervaren trainers uit de praktijk
 • Onafhankelijke steekproeven garanderen kwaliteit van de training
 • Eendaagse of meerdaagse training, afhankelijk van ervaring
 • U voldoet aan de Arbowetverplichting
 • BMWT-Train certificaat en badge als deskundigheidsbewijs
 • Melding bij verlopen van certificaat

Elke cursist die met succes een training heeft gevolgd, ontvangt een BMWT-Train certificaat en badge. Certificaat en badge zijn 5 jaar geldig. 26.000 mensen zijn in het bezit van een geldig certificaat en badge.

Certificatenregister

Wilt u weten of u of uw werknemer over een certificaat van BMWT-Train beschikt?
U kunt dit zelf controleren door de combinatie van achternaam en geboortedatum in te voeren in het bijgaande certificatenregister.  

 


 

De belangrijkste Arbowetsartikelen:

 • Werknemers die mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving bedienen, dienen over een specifieke deskundigheid te beschikken: Arbo-besluit, hoofdstuk 7, afdeling 4, artikel 7.17.c, lid 1.
 • Verplichtingen werkgever 'Voorlichting en onderricht': Arbo-wet hoofdstuk 2, artikel 8.

Arbowet en -regelgeving vindt u op wetten.overheid.nl.