070 30 10 103
MENU

PGS37

Sinds 2022 geldt dat lithium accu’s voor de wet als gevaarlijke stoffen worden beschouwd. Door technologische ontwikkelingen is het aandeel lithiumaccu’s steeds meer aan het toenemen ten opzichte van de “oude” loodzuur accu’s.

Bij beleidsmakers en hulpverleners, zoals de brandweer, bestaat daarbij de angst voor een “terminal runaway”. Dit is een onbeheersbare accubrand die kan ontstaan door een defect in de lithiumaccu’s waarbij deze ongecontroleerd zijn energie verliest. Bij zulke branden komt veel energie vrij (hitte) alsmede zeer schadelijke stoffen in de lucht.

Om dit risico te beheersen wordt wetgeving ontwikkeld die een veilige opslag van alle soorten lithium, waaronder batterijen, moet garanderen. Dit gebeurt o.a. via de publicatiereeks gevaarlijke stoffen, nummer 37. Deze richtlijn is specifiek voor de opslag van lithiumbatterijen. Uiteindelijk zal deze richtlijn via milieu wetgeving wordt een vast onderdeel van de wettelijke verplichtingen worden waar bedrijven in Nederland aan gebonden zijn.

Standpunt BMWT

BMWT is in zijn algemeenheid voorstander van richtlijnen, kaders en wetgeving voor veilige opslag. De methodiek van een PGS richtlijn is op zich logisch en vergelijkbaar met andere gevaren zoals voorverpakte chemische stoffen (PGS 15).

De huidige concept versie van de PGS 37 (Q1 2022) heeft echter een aantal basale foute grondslagen. Zo worden alle vormen van lithium gelijkgesteld in de richtlijn terwijl er onderling zeer verschillende risico’s zijn. Ook is er is onvoldoende rekening gehouden met het specifieke kenmerken van lithium tractiebatterijen t.o.v. bijvoorbeeld fietsaccu’s. De uitgewerkt scenario’s zijn daardoor niet geschikt over bedrijven in de branches Mobiel Intern Transport (MIT), Magazijn en GWW.

Vanwege de zeer grote bedrijfsmatige impact van de PGS 37 is het passender om de oplossing Europees te zoeken. Daarmee kan ook een eerlijke concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven worden gewaarborgd.

Wat doet BMWT voor haar leden in dit dossier?

BMWT zou graag direct willen deelnemen in de normcommissie PGS 37. Met name om de expertise op dit gebied die onze leveranciers van lithiumaccu’s hebben in te brengen. De commissie staat daar echter niet voor open. Als gevolg daarvan kunnen we slecht indirect de kennis delen en de belangen van onze leden behartigen.

BMWT focust zich daarom op samenwerking met andere partijen zoals VNO/NCW en het vroegtijdig informeren van haar leden rondom dit dossier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sebastiaan Plazier.

Aanpalende dossiers zijn o.a.:

  • Nieuwe Europese Batterijen Verordening (verwacht 2025)
  • Is gesprekspartner met de overheid rondom de Productenverantwoordelijkheid Batterijen.